Komisař pro podniky Erkki Liikanen dnes v Bruselu připomněl, že do konce října musejí členské země EU ve svém právu zakázat rozesílání těchto nevyžádaných mailů, ale i SMS nebo jiných elektronických zpráv bez předchozího souhlasu příjemce.

Bruselská exekutiva považuje spamy za problematické. Obtěžují majitele elektronické pošty a prodražují jejich připojení na internet, neboť uživatelům déle trvá, než si prohlédnou a "vyčistí" e-mailovou poštu. Diskreditují seriózní internetové obchodní nabídky, které pak uživatelé nečtou, neboť je od spamu neodliší.

Komise tvrdí, že kvůli spamům ztrácejí společnosti v EU až 2,5 miliardy eur ročně. Liikanen ale dnes v Bruselu nebyl s to objasnit, jak komise k výpočtu došla. Bruselská exekutiva argumentuje tím, že spamy zdržují zaměstnance společností, když kontrolují své schránky.

Nevyžádané reklamní maily navíc zabírají stále větší podíl globální elektronické pošty - mezi 30 a 48 procenty. "Rychlost růstu podílu spamů je skutečný problém," míní komisař Liikanen.

Proto nová směrnice ukládá členským státům, aby rozesílání spamů zakázaly. Ponechává ale na nich, zda budou tuto činnost kvalifikovat jako přestupek a jakými sankcemi budou porušení zákazu stíhat.