"Pro Seznam.cz ani pro mne osobně se nic nemění. Došlo k výměně minoritního akcionáře, což nemá vliv na chod firmy," uvedl Ivo Lukačovič, předseda představenstva a majoritní akcionář Seznamu.

Seznam.cz není společností s veřejně obchodovatelnými akciemi, tudíž nemá povinnost oznamovat změny ve vlastnické struktuře. O prodeji 30 procentního podílu byl Seznam informován společností Lycos Europe ve stejný den, kdy k prodeji balíku akcií došlo.

Podle oficiálních informací společnosti Lycos Europe byla cena za prodej 30 % Seznamu dohodnuta ve výši 65 miliónů euro, tedy za přibližně 1,8 miliard korun.