Do internetové informační vřavy je lépe vstoupit vybaven znalostmi angličtiny nebo ruštiny, ale to podstatné o konfliktu v Čečensku vám nezůstane ukryto ani v případě, kdy jste odkázáni pouze na texty psané česky. I v tomto případě totiž můžete z internetu čerpat informace o historii země nebo o vývoji válečného konfliktu. Internet slouží také jako pomocník při organizování humanitární pomoci.

Podle internetového atlasu světa je hlavní město Čečenské republiky Groznyj, země má rozlohu 16 000 km2 a žije v ní něco málo přes milión obyvatel. Vnitrozemská republika v předhůří Kavkazu byla v průběhu 19. století připojena k Rusku, aby se počátkem devadesátých let 20. století osamostatnila. Na přelomu let 1994 - 1995 zde poprvé zasáhla ruská armáda.

Pokud byste čekali zasvěcené informace o válce v Čečensku na nejlepším tuzemském "válečném" webu Válka (www.valka.cz), budete zklamáni. "Není nikdo, kdo by to psal. Informace jsou velmi rozporuplné a těžko se hledá, kde je pravda. A nemám autory, kteří by se zajímaly o Rusko. O USA, Německo nebo Velkou Británii je zájem veliký, o Rusko mizivý," zdůvodňuje absencí informací o válce v Čečensku na webu Válka jeho zakladatel Radek Havelka.

O objektivní zmapování nepřehledné situace se pokusila Marta Magott ve své seminární práci (dokument Word). V pečlivě zpracovaném textu najdete odpovědi na nejčastější otázky, které si pokládá každý, kdo sleduje zprávy o boji v Čečensku. Kdo má v konfliktu pravdu? Čečenci bojující o vlastní stát nebo Rusko bojující proti teroristům? Kdo je zločinec - Putin nebo Maschadov?

O čečenském konfliktu pochopitelně informují i různé zpravodajské servery, ale v tuzemských internetových vodách existuje prakticky jediný web, který se přímo zaměřuje na válku v Čečensku. Návštěvníci webu Prague Watchdog (www.watchdog.cz) zde najdou reportáže ze severního Kavkazu, pravidelné týdenní přehledy událostí spjatých s čečenským konfliktem (Week in Brief), seznam očekávaných a plánovaných akcí a událostí (Calendar of events), zhruba jednou za měsíc delší analytický materiál na určité téma (Topics) a v neposlední řadě vyčerpávající seznam odkazů na internetové zdroje informaci o rusko-čečenské válce (Links).

To vše v angličtině a v ruštině. Kromě toho ale zde zhruba dvakrát týdně vycházejí krátké zprávy o zajímavých událostech i v českém jazyce. Provozovatelé webu získávají informace mimo jiné od dvou svých dopisovatelů pohybujících se přímo v Čečensku a Ingušsku, od ruských novinářů sdružených kolem Center for Journalism in extreme situations nebo od místních a mezinárodních organizací na ochranu lidských práv a humanitárních organizací.

"V roce 1999 obvinilo Rusko z výbuchu obytných domů v Moskvě a ve Volgodonsku čečenské separatisty a zahájilo vojenské operace na severním Kavkaze. Prague Watchdog vznikl ze snahy podávat pokud možno objektivní a nezkreslené informace o průběhu vojenských operací, oproštěné od propagandy z jedné (ruské kremelské) či druhé (čečenské radikální) strany," dodává koordinátor projektu Prague Watchdog Adam Ledvina.

Jak již bylo řečeno, humanitární organizace mohou sloužit i jako zdroj informací pro zpravodajské weby. Jejich hlavním úkolem ale pochopitelně zůstává v krizových oblastech světa pomáhat. Důkazem budiž společnost Člověk v tísni (www.clovekvtisni.cz), která se stala díky svým předchozím zkušenostem v oblasti jednou z prvních zahraničních humanitárních organizací, která začala operovat ve vnitrozemí bojujícího Čečenska. O jejích aktivitách v této oblasti se dočtete na webu SOS Čečensko.

Impulsem ke vzniku občanského sdružení Berkat (www.berkat.cz) byla snaha pokračovat v práci stejnojmenného občanského sdružení v Ingušetii, které spoluzakládala Petra Procházková v roce 2000 na podporu dětského stacionáře v Grozném. Berkat zároveň navázal a rozvinul aktivity otevřeného společenství lidí, známého od konce roku 1999 jako Výbor SOS Čečensko. Jedna z mnoha aktivit sdružení je i Sbírka na podporu civilního obyvatelstva postiženého válkou v Čečensku. Bližší informace o této sbírce najdete v centrální evidenci veřejných sbírek vedených Ministerstvem vnitra.

Podstatu války asi nejlépe vystihl liberální politik Grigorij Javlinski, který si posteskl: "Pokud válku mocní potřebují k vládnutí, tak dlouho bude trvat - zcela bez ohledu na to, jaké pěkné a dobré mírové plány by byly navrženy."