Před téměř 20 lety, kdy vznikaly součástky a instrumenty Hubbleova teleskopu, vytvářelo software několik organizací, které pro vývoj systémů samozřejmě používaly vlastní programy. Kvůli tomuto přístupu potom pro údržbu, změny a opravy součástek a instrumentů byla potřeba široká řada nástrojů.

Software, který bude řídit systémy řízení, navigace a ovládání teleskopu (GNC), zpracování příkazů a dat (CNDH) a integrovaný modul vědeckých instrumentů (ISIM), vyvíjejí jednotlivé vesmírné úřady různých světových zemí. Z toho důvodu bylo pro NASA stěžejní určit společnou platformu, aby nedocházelo k nákladným a časově náročným problémům se softwarem.

NASA proto dala všem zúčastněným za povinnost vyvíjet své systémy pomocí softwaru IBM, který je postaven na otevřených standardech. IBM Rational Rose Real-time je vývojový software pro vizuální modelování v jazyce UML, který funguje jako základní plán celého projektu. Umožňuje vývojářům různých systémů teleskopu "přetahovat" kód přímo do plánu, kde je potom automaticky k dispozici pro celý projekt.

Rational Rose Real-time pomáhá systémovým vývojářům psát aplikace rychleji a bez kompromisů v kvalitě. V každém kroku vývojového procesu - včetně generování, testování, ladění a průběžných změn kódu - tento software neustále ověřuje kvalitu projektu, aby vývoj systémů probíhal podle plánu a bez chyb.

Teleskop Jamese Webba, který by měl být do roku 2013 vypuštěn, bude studovat formování galaxií, hvězd a planet. Pomocí světelného času bude NASA cestovat ze současnosti do minulosti hluboko ve vesmíru, což jí umožní prostudovat formování úplně prvních hvězd a galaxií v počátcích vesmíru. Vznik prvních hvězd ve vesmíru bude NASA pozorovat pomocí zvláštních instrumentů optimalizovaných pro zachycování infračerveného světla.