Jeden z těchto satelitů ponese název OSO - Orbiting Carbon Observatory (Orbitální sledování uhlíku). Jeho úkolem bude z oběžné dráhy monitorovat koloběh uhlíku, zejména jeho oxidů. Oxid uhličitý je nejvýznamnějším z faktorů způsobujících obávaný skleníkový efekt, který by mohl mít za následek katastrofální oteplování klimatu. OSO bude sledovat rozmístění a transport tohoto plynu v atmosféře planety, jeho zdroje i odbourávání. To by mělo vědcům umožnit, aby lépe porozuměli atmosféře Země a mohli ji chránit.

"OSO bude provádět globální měření oxidu uhličitého potřebné pro zjištění jeho zeměpisného rozmístění a určení variability jeho zdrojů," uvedl Ghassem Asrar, který ve vedení NASA odpovídá za dálkový výzkum Země.

Společně s OSO je připravována také mise Aquarius - satelit pro sledování oceánu, zejména salinity a teploty povrchových vrstev vody. Také v tomto případě je hlavním zájmem globální oteplování: oceán dokáže pohltit nejméně polovinu oxidu uhličitého produkovaného naší civilizací. Projekty OSO se tedy navzájem doplňují.

Na misích se bude podílet 19 univerzit a dalších institucí. V současnosti je projekt ve stadiu dolaďování a posuzování, termín startu zatím není znám. Předpokládané náklady na každou ze sond mají dosáhnout 175 miliónů dolarů. Satelit OSO bude z oběžné dráhy sledovat plyny způsobující globální oteplování.