Více než polovina tuzemských uživatelů se na internet připojuje z domova, třetina z práce a téměř 14 procent ze školy. Připojení na celosvětovou síť využívá 2,39 miliónu lidí, což znamená penetraci 27 procent, vyplývá z květnového průzkumu Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR).

Mezi uživateli převládají muži s podílem přes 57 procent. Nejčastěji se připojují uživatelé, kterým je 12 až 19 let. Ti tvoří 26 procent internetové komunity. S nepatrně nižším podílem následuje skupina od 20 do 29 let. Téměř 53 procent uživatelů je svobodných, 7,6 procenta rozvedených.

Uživatel internetu má nejčastěji střední vzdělání s maturitou (42,4 procenta), více než pětinu tvoří vysokoškoláci. Naopak nejméně internet využívají lidé se středním vzděláním bez maturity (13,8 procenta). Více než pětinu internetové komunity tvoří uživatelé z Prahy, následují obyvatelé jižní Moravy s 13 procenty a Moravskoslezského kraje s deseti procenty. Více než třetina uživatelů pochází z velkých měst nad 100 000 obyvatel.

Čistý příjem uživatele je nejčastěji mezi 10 001 a 15 000 Kč měsíčně. Příjem domácnosti s přístupem na internet je mezi 15 000 a 20 000 korun. Téměř polovina domácností s přístupem ke světové síti je bezdětných.