Hlavní obsah
Minimálně jednou do roka by měl komín prohlédnout kominík. Foto: Profimedia.cz

Revizí komína se můžete vyhnout maléru

Zima klepe na dveře a většina domácností už začala svá obydlí vytápět. Mnoho lidí však stále podceňuje údržbu kotlů a komínů. Často tak riskují vznik požáru s možnými tragickými důsledky. Pokud by k němu skutečně došlo, bez revizního potvrzení mohou lidé od hasičů dostat pokutu až 25 tisíc korun. Navíc mohou platit za vzniklé škody například sousedům a současně i přijít o výplatu pojistného plnění.

Minimálně jednou do roka by měl komín prohlédnout kominík. Foto: Profimedia.cz
Revizí komína se můžete vyhnout maléru

Přitom běžná kontrola jednoho komína vyjde na venkově přibližně na 400 korun, ve městě pak bývá o několik stokorun dražší.

„Kotle a komíny by měl před jejich zprovozněním prohlédnout odborník, aby si jejich majitelé byli jisti, že topení v nadcházející topné sezóně bude bezpečné,“ sdělila Právu mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Zaoralová s tím, že během loňské topné sezóny, tedy od loňského října do letošního března, došlo k 886 požárům způsobeným komíny.

Nejvíc požárů vznikne podle Zaoralové přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Jen během loňského roku bylo takových požárů více než 700. Mezi další příčiny patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a špatné spáry. „Přímá škoda loni přesáhla částku 100 miliónů korun a při těchto požárech se zranilo 19 osob,“ informovala mluvčí hasičů.

V pořádku je však nutné mít i samotné topidlo. Loni došlo ke 104 požárům topidel, přičemž nejčastější příčinou byla špatná instalace topidla nebo jeho nesprávné umístění. Dále pak technická závada na topidle a jeho špatný stav.

Podmínky pro pravidelné čištění, kontroly a revize komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv stanoví Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

Čištění spotřebičů na plynná paliva do výkonu 50 kW se má provádět jednou ročně, u spotřebičů na kapalná paliva třikrát ročně a u kamen a kotlů do 50 kW používaných celoročně rovněž třikrát ročně.

Nařízení vlády je podle Zaoralové benevolentní v tom, že umožňuje lidem, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami. „Minimálně jednou do roka by ale měl komín prohlédnout kominík,“ zdůraznila mluvčí.

Vypalování přenechte odborníkům

Čištění spalinové cesty se provádí odstraňováním pevných usazenin, které se v ní nahromadí. Pokud není možné dehtové usazeniny odstranit z průduchů jinak, tak se smí použít způsob tzv. vypalování komína. To však může provést pouze držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví a je nutné to nejméně pět pracovních dnů předem nahlásit příslušnému krajskému ředitelství hasičského záchranného sboru.

O provedení revize komína a jejím závěru se vystavuje písemná zpráva. Na dokladu o kontrole musí být razítko a podpis kominíka a musí mj. obsahovat datum kontroly a vyjádření, zda je komín schopen bezpečného provozu.

Doklad si vždy uschovejte, může se vám hodit při případném jednání s hasiči nebo s pojišťovnou. „Pokud požár vznikne v komíně, je nutné při následném jednání s pojišťovnou doložit, že komín byl odborně zkontrolován kominíkem. Tato kontrola by měla proběhnout minimálně jednou za rok. Při doložení revize komína pojišťovna následně uhradí vzniklé škody na základě pojištění domácnosti nebo nemovitosti,“ uvedl obchodní ředitel pojišťovny Slavia Jan Vlček.

Povinnosti v souvislosti s pravidelnými kontrolami komínů jsou nyní dány pouze nařízením vlády, podle sněmovního výboru pro bezpečnost je potřeba to řešit na úrovni zákona.

„To je základní důvod, proč na tuto povinnost myslel nový zákon o Hasičském záchranném sboru ČR, tedy novela zákona o požární ochraně. Povinnosti zůstanou ve stejném rozsahu, jako tomu je nyní v nařízení vlády,“ uvedla k tomu Zaoralová.

Nová právní úprava má podle ní ukotvit sankce nejen pro vlastníky komínů, ale i pro samotné kominíky a revizní techniky. Těm bude v případě, že neprovedou čištění nebo kontrolu spalinové cesty správně či nevydají lidem potvrzení, hrozit pokuta až 50 tisíc korun. Nejvyšší možná sankce pro majitele komínů a topidel má zůstat na současné úrovni 25 tisíc korun.

Pozor na falešné kominíky

V poslední době se podle Vlčka množí případy falešných kominíků, kteří inkasují peníze, aniž by provedli potřebné úkony. Proto se vždy obracejte na prověřené kontakty s referencemi od sousedů.

Pokud se chcete přesvědčit o odborné způsobilosti, kominík by vám měl na požádání předložit svůj živnostenský a výuční list. Orientovat se lze také podle údajů Společenstva kominíků ČR.

Co dělat, když v komíně hoří
  • Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa.
  • Zavolejte na linku 150 nebo 112.
  • Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu.
  • Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.
yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků