Hlavní obsah
Fronta na daňové přiznání. Foto: Foto archiv, Právo

Podnikavcům, kteří tají příjmy, stát doměřil daně za 8,3 miliardy korun

Stát sice loni méně než v předchozím roce kontroloval výběr daní, a to díky novým složitým předpisům, ale přesto finanční úřady dodatečně doměřily na daních více peněz než v roce 2009. Vyplývá to z údajů ve státním závěrečném účtu, které zveřejnila ČTK. Finanční úřady k tomu používají doměření podle pomůcek, nepotřebují tedy pátrat po skutečných příjmech podnikavců, ale daňový únik zkrátka odhadnou.

Fronta na daňové přiznání. Foto: Foto archiv, Právo
Podnikavcům, kteří tají příjmy, stát doměřil daně za 8,3 miliardy korun

Úřady loni dokončily 69 820 kontrol, což znamenalo pokles proti předchozímu roku o víc než desetinu. Dodatečně při nich vybraly celkem 8,3 miliardy korun, o 3,6 miliardy více než v roce 2009.

Akce "benzín"

Ke zvýšení objemu doměřených daní pomohla i zatím nejúspěšnější celostátní kontrolní akce zaměřená na kontrolu obchodování s pohonnými hmotami. V jejich případě daňová správa od roku 2009 do současnosti doměřila na daních celkem 11,6 miliardy korun.

Ministerstvo financí uvádí, že k náročnosti kontrol přispívá zdržovací jednání kontrolovaných poplatníků. Snaží se často vyhnout kontrole, či ji alespoň oddálit. Někdy zase nelze kontrolu zahájit, protože dotčenou firmu není možné kontaktovat.

U firem i živnostníků bylo loni jedním z hlavních prohřešků zatajování a krácení příjmů. V případě zaměstnanců zůstává problémem zaměstnávání načerno, maskované smlouvami o dílo a fakturováním nákladů na služby, které jsou ve skutečnosti mzdovými náklady.

Presumpce neviny v daňovém právu neplatí

„U doměření daně podle pomůcek je problém v tom, že si pořád ještě mnozí z nás myslí, že v daňovém právu platí - stejně jako v právu trestním - jakási presumpce neviny. V daňovém právu je to naopak. Daňový subjekt, u něhož byla prováděna daňová kontrola, má ve vztahu k pracovníku správce daně povinnost předložit důkazní prostředky prokazující jeho tvrzení v průběhu kontroly,“ upozornil právník Karel Havlíček z Havlíček Brain Team.

Nesplní-li daňový subjekt při dokazování skutečnosti, jež tvrdí, takže zde není možno daňovou povinnost stanovit dokazováním, je správce daně oprávněn stanovit daňovou povinnost za použití pomůcek, které má k dispozici nebo které si obstará bez součinnosti s daňovým subjektem.

Co jsou to pomůcky?

Takovými pomůckami mohou být zejména listinné doklady, výpisy z veřejných záznamů, daňové spisy jiných daňových subjektů, znalecké posudky a výpovědi svědků v jiných daňových věcech, zprávy a vyjádření jiných správců daně, státních orgánů a orgánů obcí, zájmových sdružení a vlastní poznatky správce daně.

„Stanovení daně podle pomůcek je náhradním způsobem vyměření daně tam, kde daňový subjekt nesplní zákonné povinnosti prokázat jím přiznanou daň. A to zejména z řádně vedeného a průkazného účetnictví, a s tím je proto spojena zákonem stanovená možnost správce daně obstarat si a použít pomůcky i bez součinnosti s daňovým subjektem,“ dodal Havlíček.

Daňový subjekt při tomto pomocném způsobu stanovení daně již nemá prostor pro návrhy a námitky, jaké pomůcky mají či nemají být použity, to je ponecháno na uvážení správce daně.

Daně podle pomůcek v kostce
Správce daně - berňák - nevychází z presumpce neviny. Důkazní povinnost a břemeno je na daňovém subjektu.
Správce daně není oprávněn, ale ani povinen k tomu, aby si v průběhu daňové kontroly činil úsudek o spořivosti kontrolovaného daňového subjektu. Pokud ovšem daňový subjekt v průběhu daňové kontroly tvrdí, že určité peníze, které osobně vložil do svého podnikání, byly jeho vlastními úsporami, je jeho povinností toto tvrzení relevantními důkazy prokázat.
Finanční úřad není dokonce ani povinen vyzývat daňový subjekt k předložení dalších důkazních prostředků, pokud důkazní prostředky tímto subjektem předložené neshledal způsobilými k prokázání skutečností, k němuž byl daňový subjekt vyzván.
Pouhé vysvětlení nebo tvrzení daňového subjektu nestačí. Co před berňákem tvrdíte, musíte umět prokázat.
Zdroj: Havlíček Brain Team
yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků