Hlavní obsah
Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz

Co se stane, když se s přiznáním opozdíte nebo ho nedodáte

Jen několik týdnů zbývá na podání daňového přiznání k dani z příjmu. Pokud tento termín nedodržíte, může vám finanční úřad vyměřit pokutu za každý den prodlení.

Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz
Co se stane, když se s přiznáním opozdíte nebo ho nedodáte

Ve spolupráci s právníky z advokátní kanceláře Taylor Wessing Praha jsme se zaměřili na problematiku opožděného, nepodaného i chybného daňového přiznání.

Pět dní tolerance

Pokud podáváte daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017 sami, a ne prostřednictvím daňového poradce, je pro vás závazné datum 3. dubna 2018. Abyste splnili svoji povinnost, je právě úterý po velikonočních svátcích posledním dnem, kdy tak musíte učinit.

Odborníci doporučují se tohoto termínu držet, a to i přesto, že finanční úřady jsou zpočátku k opožděným podáním poměrně shovívavé a tolerují zpoždění maximálně pět pracovních dnů. Poté již budete muset uhradit pokutu za prodlení.

„Výši pokuty finanční úřad vyměří v poměru k výši stanovené daně, a to 0,05 procenta za každý den prodlení. Horní hranice možné pokuty za opožděně podané daňové přiznání představuje pět procent stanovené daně, maximálně však 300 tisíc korun,” vysvětlil Aleš Linhart, partner advokátní kanceláře Taylor Wessing Praha.

Pokud máte zřízenou datovou schránku, jste povinni přiznání podat jejím prostřednictvím, jinak vám hrozí pokuta ve výši dva tisíce korun.

Pokud využijete k podání daňového přiznání daňového poradce, termín 3. dubna se vás netýká. Závazný pro vás bude ale 2. červenec 2018. Vaší povinností však je správce daně o tom informovat doručením plné moci ještě před uplynutím termínu pro podání daňového přiznání, tedy do 3. dubna 2018.

O prodloužení lhůty pro podání musíte požádat

Ve zvlášť odůvodněných případech, kdy nebudete schopni termín pro podání daňového přiznání stihnout, musíte na finanční úřad doručit žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání.

Podmínkou je, aby se žádost na finanční úřad dostala ještě před uplynutím řádného termínu. Zároveň se připravte na poplatek ve výši 300 korun.

Finanční úřad dle daňového řádu může termín pro podání daňového přiznání prodloužit zpravidla až o tři měsíce, avšak na jeho rozhodnutí není radno spoléhat, neboť závisí na posouzení uvedených důvodů poplatníkem a na prodloužení termínu tak automaticky právní nárok nevzniká.

Nepodané daňové přiznání

Jestliže daňové přiznání i přesto, že je to vaše povinnost, vůbec nepodáte, finanční úřad vás k tomu vyzve a zároveň vám určí náhradní termín.

„Pokud však ani v dodatečném termínu poplatník svoji povinnost nesplní, bude mu vyměřena pokuta ve výši pět procent ze stanovené daně, ovšem opět se zastropováním na 300 tisíc korun,” doplnil Linhart.

Chybné daňové přiznání

Za určitých okolností, např. pokud se v přiznání vyskytuje částka daně nižší, než která odpovídá skutečnosti, se může stát, že finanční úřad daň tzv. doměří.

Rozdíl mezi přiznanou daní a skutečnou daní je poté dodatečně vyčíslen, a pokud není splacen v dané lhůtě, přichází na řadu povinnost platit penále ve výši 20 procent zjištěného rozdílu zvyšované daně.

Opožděná platba daně

Pokud nestihnete zaplatit vyměřenou daň v den její splatnosti, máte ještě pět pracovních dní, než vám začnou nabíhat úroky z prodlení.

„Úroky z prodlení jsou vázány na výši repo sazby stanovenou Českou národní bankou, zvýšenou o 14 procentních bodů. V současné době tak sazba úroků z prodlení činí 14,5 procent. Při nezaplacení daně či úroků za opožděnou platbu může v konečném důsledku finanční úřad přistoupit i k vymáhání nedoplatku daňovou exekucí, která mu nabízí širokou paletu způsobů, jak se na dlužníkovi zahojit,” dodal Linhart.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků