Většina lidí volání z neznámých telefonních čísel nepřijímá. Pokud se jim na displeji objeví číslo, které jejich mobil nezná, automaticky se domnívají, že se jedná o nabídky různého zboží či služeb, o které většinou nestojí. Telefon případně vezmou, až když jim dotyčný pošle SMS zprávu a vysvětlí, že nejde o žádnou komerční nabídku.

Kdo má ale také občas potíže s tím, že to na druhém konci nikdo nezvedá, jsou věřitelé, kteří chtějí upozornit na neuhrazený závazek.

Podle statistiky společnosti M. B. A. Finance, která zastupuje velké firmy při řešení pohledávek vůči spotřebitelům, se za poslední tři roky zvýšil počet dlužníků, kteří neberou telefony, na dvojnásobek. Ze všech případů, které má firma ve správě, to představuje přes 10 procent.

Pro chytré telefony dokonce existují aplikace na blokování příchozích hovorů, kde si zejména mladí lidé sdílejí čísla, kterými nechtějí být obtěžováni.

Bohužel do těchto databází telefonních čísel vkládají „profesionální dlužníci“ své věřitele a ti se pak nedovolají nikomu z ostatních uživatelů aplikace. V situaci, kdy jim vznikne neuhrazený závazek, se jim věřitel nedovolá.

Občas nepomůže dopis ani e-mail

„V praxi máme často případy, kdy dlužníci zaplatili až na základě soudního platebního rozkazu, protože do té doby o dluhu nevěděli. Přitom je kontaktujeme, kromě telefonu, také e-mailem nebo dopisem. Někteří ovšem nepřebírají poštu nebo neoznámili svým dodavatelům změnu adresy. A když ignorují i vyzvánění telefonu, nemají možnost dozvědět se, že někde mají nedoplatek,“ popsal chování části dlužníků Jakub Zetek, provozní ředitel společnosti M. B. A. Finance.

Podle něho by lidé měli neznámá telefonní čísla zvedat, aby zjistili, o co jde. A v případě nevyžádané nabídky mohou hovor ihned asertivně ukončit.

I přes tento negativní jev se ale podle Zetka celková situace v dohledatelnosti dlužníků podstatně zlepšila. Přispělo k tomu především ověřování kontaktních údajů v rámci získávání souhlasu od zákazníků podle normy GDPR. Díky tomu je dnes okolo osmdesáti procent adres a telefonů na dlužníky správných.