Letní sezóna vrcholí, milióny turistů se přemisťují z jednoho místa na druhé, letecký provoz houstne. Není tedy divu, že zpožděné lety jsou prakticky na denním pořádku. Cestující má však v případě, že za zpoždění může dopravce, nárok na finanční kompenzaci. Pravidla náhrad určuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004.

Nárok na občerstvení i noc v hotelu

Pokud letadlo neodletí podle příslušného letového řádu, lze mluvit o zpožděném letu. Jestliže zpoždění trvá jen pár desítek minut, je však zbytečné se dožadovat nějakého odškodnění. Na minutu přesně odletí jen málokteré letadlo.

Požadovat odškodnění můžete až ve chvíli, kdy váš let bude zpožděn o více než dvě hodiny. V tomto případě pak máte nárok na občerstvení odpovídající délce čekání.

Je-li zpoždění alespoň pětihodinové, můžete se cesty vzdát a požadovat vrácení ceny letenky, případně máte nárok na zajištění hotelu i dopravy k němu, pokud spoj poletí o den později.

Finanční kompenzace až 600 eur

V případě, že váš let přistane v cíli s minimálně tříhodinovým zpožděním, k němuž došlo vinou dopravce, máte nárok na finanční kompenzaci.  Zároveň však musí být splněna podmínka, že dopravce má sídlo v Evropské unii (EU) a alespoň jedno z míst vaší cesty (odletu či příletu) je na území státu EU. Pokud je dopravce ze země mimo EU, musí se jednat o let ve směru z EU.

Výše kompenzací je odstupňovaná podle vzdálenosti vaší cesty. U vzdálenosti do 1500 kilometrů vám vzniká nárok na 250 eur (zhruba 6500 korun), u vzdálenosti od 1501 do 3500 kilometrů se jedná o 400 eur (zhruba 10 400 korun) a v případě vzdálenosti nad 3501 kilometrů máte nárok na 600 eur (zhruba 15 600 korun).

Nejčastější triky, jimiž se dopravce brání odškodnění za zpožděný let
  • Taktika mrtvého brouka
Stížnosti a urgence přicházejí, ale odpovědí na ně je zaryté mlčení. Co potom má cestující dělat? Může jen čekat a doufat, že se jeho problémem třeba bude jednou někdo zaobírat. A když se ani po dlouhých týdnech nic neděje, cestující si už nechce kazit náladu a svoji snahu vzdá. Měl by však mít na paměti jedno pravidlo: aerolinky by mu měly - ať tak či onak – odpovědět do 30 dnů.  
  • Od čerta k ďáblu
Naštvaného klienta si předává v rámci společnosti nemalá část jejích zaměstnanců, ale v konečné fázi mu nikdo nepomůže. Nejprve se klient dozví, že oddělení reklamací takové stížnosti neřeší, ale zcela určitě jej vyřeší jiný úsek společnosti. V něm sice jeho šéf klienta chápe, ale ani on v této věci nic nezmůže a pošle ho ke svému nadřízenému. A ten pak zase o stupínek výš či níž a tak dále. A vyřešení problému stále v nedohlednu. Třeba i natrvalo.  
  • Odškodnění svačinou
Neodbytný cestující se stále domáhá kompenzace a dopravci docházejí argumenty či výmluvy. V zoufalství sahá k tradiční lsti – klientovi nabídne poukaz na svačinu či oběd. Vše zakončí větou „tímto jsme vyrovnaní, nechte si chutnat a na shledanou“.  
  • Ubití paragrafy
Doslova lahůdka pro ty, kteří rádi vodí lidi za nos a ještě raději přitom kličkují mezi paragrafy a šermují jednotlivými slovy. Reklamaci klientovi pak „uznat nemohou“, protože v paragrafu 1 zákona XY a paragrafu 5, 9 a 12 zákona XYZY, které mění vyhlášku ABC, jsou uvedeny změny, které dále upravuje vyhláška ADB a paragraf 3 zákona XZY... a klient se najednou ztrácí a svůj boj obvykle vzdává.
  • „Velkorysé“ odškodnění
Dopravce naoko částečně kapituluje a snaží se věc zahrát do autu. „Jsme přesvědčeni, že na odškodné nárok nemáte. Ale pro zachování našeho dobrého jména Vám nabízíme voucher na naše služby v hodnotě... Domluvíme se?“ Dříve než klient kývne, měl by si uvědomit, zda tuto nabídku bude schopen využít. Nezřídka totiž může v prvotním návalu pocitu vítězství souhlasit a nakonec zjistí, že služby dopravce již nebude chtít využít.
Zdroj: Click2Claim

Stejným způsobem se řeší i zrušené lety. Opět máte nárok na občerstvení odpovídající délce čekání, vrácení ceny letenky či hotelové ubytování a dopravu. Nárok na finanční kompenzaci vzniká tehdy, pokud náhradní letadlo přistane v cílové destinaci s minimálně tříhodinovým zpožděním. Výše náhrady se opět posuzuje podle vzdálenosti.

Kdy na finanční kompenzaci nemáte nárok

Požadovat finanční odškodnění je zbytečné v případě, že váš let přistál v cíli s méně než tříhodinovým zpožděním. Neuspějete ani tehdy, pokud se jednalo o mimoevropský let ve směru do EU. Podstatnou podmínkou pro vznik nároku na finanční odškodnění je však to, že ke zpoždění došlo vinou dopravce.

Pochopitelně vinu na zpoždění letu mohou mít i další okolnosti, které však dopravce ovlivnit nemůže, a pokud nastanou, je zbytečné náhradu požadovat. Patří mezi ně nepříznivé počasí, živelní pohroma, stávka letištního personálu či omezení letového provozu.