III. pilíř českého důchodového systému je tvořen transformovanými fondy (penzijní připojištění), do kterých již vstupovat nelze, a od ledna 2013 účastnickými fondy (doplňkové penzijní spoření).

Vklady meziročně vzrostly o 9 procent

Podle údajů Asociace penzijních společností ČR (APS ČR) měli Češi k 31. březnu 2017 v obou typech fondů naspořeno celkem 389,2 miliardy korun, z toho 20,7 miliard v účastnických fondech. Meziročně tak vzrostl objem prostředků všech účastníků o devět procent.

Ke konci března letošního roku si na penzi spořilo celkem 4 503 534 Čechů. Převážná většina (3,9 miliónu) z nich si peníze ukládá do transformovaných fondů, 13 procent z celkového počtu klientů (597 tisíc) spoří v účastnických fondech.

III. pilíř českého důchodového systému
 Transformované fondy
 • 8 fondů
 • Průměrné zhodnocení za rok 2016: 0,8 %
 Účastnické fondy
 • 27 fondů
 • Od založení do 31. března 2017 vykazují všechny fondy kladný výnos, 26 z nich překonává inflaci
 • V roce 2016:
  - 21 vykázalo nezáporný výnos
  - 15 porazilo inflaci
  - 6 vykázalo záporný výnos
Zdroj: Asociace penzijních společností ČR

Od začátku letošního roku začalo na penzi spořit více než 54 tisíc Čechů, průměrný měsíční nárůst tak představuje 18 tisíc lidí. Zároveň došlo v letošním roce i ke zpomalení odchodu klientů ze III. pilíře, v 1. kvartále průměrný měsíční úbytek představoval zhruba pět tisíc klientů.

Typický klient si spoří 651 korun měsíčně

Valná většina klientů penzijních společností začíná spořit v průměru ve 40 letech. Typickým účastníkem je podle údajů APS ČR žena ve věku 47,5 let. Spoří 97 měsíců (zhruba osm let), přičemž má nyní naspořeno 77 tisíc korun. Průměrná úložka dosahuje částky 651 korun.

Vzhledem k tomu, že maximální státní podpora ve výši 230 korun měsíčně je poskytována až od úložek ve výši 1000 korun měsíčně, průměrný klient s ní počítat nemůže.

Naprostá většina účastníků transformovaných i účastnických fondů čerpá státní příspěvek. Ten je poskytován podle výše úložky samotného účastníka a pohybuje se v rozmezí od 90 (pro úložky od 300 do 399 korun) do 230 korun (pro úložky od 1000 korun) měsíčně.

V transformovaných fondech ho však nečerpá každý osmý klient, v účastnických pak tři lidé ze sta, měsíčně si totiž spoří méně než 300 korun.

Jak Češi spoří ve III. pilíři
Výše měsíční úložkyTransformované
fondy
Účastnické
fondy
0 - 299 Kč
12,1 %
3,12 %
300 - 1000 Kč
75,47 %
87,65 %
1001 - 2000 Kč
9,86 %
7,31 %
2001 Kč a více
2,57 %
1,92 %
Zdroj: Asociace penzijních společností ČR

Na penzi přispívá pětina zaměstnavatelů

Jen každý pátý zaměstnavatel v současné době přispívá svým zaměstnancům na jejich penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření. I tak ale průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele roste.

Například v roce 2016 jeho průměrná výše u účastníků v transformovaných fondech dosáhla částky 770 korun, ke konci letošního března pak částky 790 korun.

V případě účastnických fondů zaměstnavatelé svým zaměstnancům přispívali ke konci 1. čtvrtletí průměrnou částkou 833 korun.