„Podle našeho průzkumu lidé v Česku rozhodně k penězům přistupují se zdravým selským rozumem,“ upozornila Kateřina Štěrbová z NN.

Pozitivní je podle ní i to, že čtyři pětiny Čechů mají pocit dostatečné kontroly nad svou finanční budoucností a devět z deseti lidí ji opravdu má.

Češi se tak celkově mezi ostatními 14 evropskými státy umístili na 4. místě. „Pokud jde o podíl lidí, kteří mají své finance pevně v rukou, předstihli nás pouze Nizozemci, Lucemburčané a Němci. Umíme si totiž své peníze hlídat, máme o nich přehled, ale neumíme si je užít,“ doplnila Štěrbová.

Pro Čechy jsou peníze nejdůležitější

Průzkum ukázal, že peníze v zemích majících bohaté zkušenosti s komunismem hrají odlišnou a důležitější roli než v západní Evropě.

Pro Čechy jsou peníze dokonce nejdůležitější ze všech čtrnácti zúčastněných národů. Sedm z deseti Čechů má velmi dobrý přehled o svých pravidelných měsíčních výdajích a dalších nákladech. Více než čtyři pětiny z nich uvedly, že mají obvykle dost peněz na pravidelné výdaje a platí své účty včas, což je nejvíce ze všech sledovaných zemí.

Oproti ostatním Evropanům vidíme svou finanční situaci pesimističtěji Kateřina Štěrbová, NN

Češi, podobně jako Poláci či Slováci, jsou na své peníze opatrní — větší investice si dlouho rozmýšlejí. Také více šetří, aby se zajistili na budoucnost, místo aby si peníze užívali.

„Oproti ostatním Evropanům vidíme svou finanční situaci pesimističtěji a společně s Maďary jsme nejvíce skeptičtí k výši svých příjmů,“ doplnila Štěrbová.

Češi chrání spíše svůj majetek než zdraví

Velkou slabinou Čechů oproti ostatním západoevropským národům je nízká tvorba rezerv. Na jednu stranu jsme sice spořivým národem, ovšem šetříme na jiné věci než na finanční rezervy. Dvě pětiny lidí totiž přiznaly, že nemají v rezervě dostatek financí na nečekané výdaje.

„Celkově vydávají Češi za všechny pojistky zhruba 1100 korun měsíčně, což není ani čtvrtina průměru Evropské unie, kde lidé platí 170 eur, tedy zhruba 4600 korun,” zmínila Štěrbová.

Dodala, že Češi si na rozdíl od průměrného Evropana víc chrání svůj majetek než své zdraví a život. Na životní pojištění lidé v Česku dávají o třetinu méně než na neživotní pojištění, zatímco v Evropě je to přesně naopak.