Ukázal to průzkum Generace X, Y, Z a jejich vztah k rodině a bydlení finanční skupiny Wüstenrot, který byl realizován s využitím platformy Ipsos Instant Research.

Důležitost svatby očima generací

Tradiční model, kdy se očekávalo, že se dítě narodí až po svatbě, je v současné době na ústupu.

„Z hlediska generací považují svatbu ještě před narozením dítěte za nejméně důležitou lidé ve věku od 36 do 44 let. Jen pětina z nich zastává názor nejdříve svatba, potom dítě,” upozornila Pavlína Musilová z Wüstenrot.

O něco lépe nahlížejí na svatbu příslušníci mladší generace, tzv. Generace Y - lidé ve věku od 18 do 35 let, z nichž svatbu za důležitou považuje 24 procent lidí.

Nejvíce příznivců má manželství u lidí ve věku 45 až 53 let, mezi kterými se téměř tři z deseti kloní k názoru, že dítě by se mělo narodit až po svatbě.

Priority rodičů související s narozením dítěte

FOTO: David Ryneš, Novinky

Prioritou je bydlení

Podstatně mnohem důležitější než svatba je pro Čechy zajištění společného bydlení, kde by mohla rodina žít. Průzkum ukázal, že roste podíl lidí, kteří nechtějí dítě přivést do bytového provizoria.

Více než devět lidí z deseti si totiž myslí, že než se budoucí rodiče rozhodnou pořídit si spolu dítě, měli by mít vyřešené bydlení. Více než polovina respondentů to považuje za důležité, přičemž je jim jedno, zda budou bydlet ve vlastním, pronajatém bydlení nebo třeba u rodičů.

Téměř dvě pětiny si dokonce myslí, že bydlení je nejen důležité, ale mladí rodiče by měli usilovat o to, aby si pořídili vlastní byt či dům. „Lidé si umí spočítat, na kolik je vyjde, pokud budou platit za pronájem a na kolik by je vyšlo, pokud by si byt či dům pořídili do svého vlastnictví,” zmínila Musilová.

Největší zájem o bydlení ve vlastním mají příslušníci Generace Y – variantu, aby mladá rodina po narození dítěte měla už rovnou svůj vlastní byt či dům, preferuje 42 procent z nich.

Stabilní práce i finanční rezerva

Mít ještě před narozením potomka zajištěný pravidelný příjem díky stabilní práci alespoň jednoho z rodičů považuje za důležité 85 procent lidí. Prioritou je i vytvoření dostatečné finanční rezervy (68 procent) či sjednání pojištění jak rodičů, tak dítěte (zmínily více než dvě pětiny lidí).

Naopak pouze pro každého šestého až sedmého dotázaného je důležité si ještě předtím, než se dítě narodí, pořídit nové či větší auto.

Mladí jsou přinejmenším stejně zodpovědní jako zástupci starších generací. Například v otázkách sjednání pojištění, spoření a vytváření stabilního zázemí pro rodinu jsou jejich názory velmi blízké názorům starších generací.

Výraznější odchylky jsou jen v názorech na vytváření finančních rezerv a na pořízení automobilu. „U mladší generace je patrné, že nechtějí slevovat ze svého životního standardu. Více než zástupci starších generací si chtějí vytvářet rezervy, a to nejen na zabezpečení rodiny, ale i na společné volnočasové vyžití, kam řadí dovolené a další zábavu,“ dodala Musilová.