Nižší ochota mladých lidí pouštět se do vlastního podnikání je patrná ve všech sledovaných kategoriích. Zatímco v roce 2010 zahájilo podnikání téměř 71 tisíc mladých osob, v roce 2015 jich bylo jen 48 tisíc, což je pokles o 32 procent.

Na úbytku mladých podnikatelů se nepříznivě podepsal především pokles mladých fyzických osob podnikatelů (FOP). V roce 2010 se nově registrovalo přes 57 tisíc FOP ve věku 18 až 35 let, zatímco v roce 2015 jich bylo pouze 37 tisíc. Počet mladých, kteří se rozhodli pro založení či spoluzaložení společnosti s ručením omezeným, poklesl z 13 tisíc v roce 2010 na necelých 11 tisíc v roce 2015.

„Mladí lidé jsou vždy ochotnější podstupovat riziko a pokoušet se realizovat vlastní vize a nápady. Pokles jejich vůle vydat se cestou samostatného podnikání může být ovlivněn mnoha faktory. Ať už je to uspokojivá situace na trhu práce, která je nenutí hledat jiné cesty seberealizace, nebo třeba nějaké subjektivně vnímané překážky v podnikání,“ vysvětluje Jan Cikler, analytik společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Snižuje se i počet mladých žen podnikatelek

Zatímco v roce 2010 tvořili mladí podnikatelé 65 procent všech nových podnikatelů, v roce 2015 jejich podíl dosahoval již jen 59 procent.

Zároveň se snižuje počet i podíl mladých žen, které se rozhodly podnikat. V roce 2015 začalo podnikat celkem 16 tisíc mladých žen, což je o 10 tisíc (38 procent) méně než v roce 2010.

Jejich podíl na všech nových podnikatelích v roce 2015 dosáhl jedné pětiny, což je o čtyři procentní body méně než v roce 2010. Celkově přitom ženy v roce 2015 tvořily pouze třetinu mladých podnikatelů, což je o tři procentní body méně než o pět let dříve.