Zjistil to průzkum agentury STEM/MARK pro společnost Home Credit mezi více než pěti sty respondenty.

Psycholog: Pokuty mají vychovávat

Pokutu zaplatil v posledních dvou letech každý druhý Čech, její průměrná výše se pohybovala okolo 500 korun.

ČTĚTE TAKÉ
V posledních dvou letech dostal pokutu každý druhý Čech

„V životě nás provází určitá pravidla, která je třeba dodržovat. Lidé jsou obecně nastaveni tak, že se je snaží porušovat – právě proto nad sebou potřebují tak trochu bič v podobě sankcí. Ty je třeba nastavit tak, aby odpovídaly prohřešku a nebyly likvidační. Na druhou stranu, pokud byla pravidla oznámena dopředu, musí jejich porušení být pro provinilce citelné. Jinak by se například silniční piráti vždy jen smáli nízké pokutě,“ uvedl psycholog Jiří Brančík.

Podle něho mají pokuty spíše vychovávat a ne jen potrestat a rozhněvat. Většina Čechů se s ním shoduje v tom, že přiměřená pokuta má význam. Pokud uvažují o oblasti financí, považují dobře nastavenou sankci za opodstatněnou tři čtvrtiny respondentů, u výpůjčních služeb, jako jsou například knihovny, se k tomuto názoru hlásí dokonce téměř devět z deseti lidí.

Zhruba polovina Čechů pak tvrdí, že díky předešlé pokutě dají příště pozor, aby nemuseli platit znova.

Bylo by fér dostat napřed bezplatné upozornění

„Výrazná většina Čechů se placení pokuty sice nebrání, zároveň je ale přesvědčena, že napřed mělo přijít nějaké varování,“ upozornil Michal Kozub z Home Credit na skutečnost, že si 8 z 10 respondentů myslí, že je měla o omylu či nedostatku v oblasti státní správy (pokuty od úřadů či nezaplacené daně) nejprve informovat bezplatná upomínka.

Podle psychologa má taková praxe smysl. „Člověk je tvor chybující a je tedy dobré ho nejprve na chybu upozornit. Varování by ale mělo být jedno, a to s jasnou informací, co se stalo za problém a co může popřípadě následovat za sankci,“ doplnil Brančík.

Češi: Pokuty by měly být nízké

Pokud by se měli Češi zamyslet nad tím, jak pokuty nastavit, drželi by se hodně při zemi. „Lidé pravděpodobně zvažují spíše to, kolik by byli sami ochotni za prohřešek zaplatit, než to, aby to mělo i výchovný účinek,“ uvedl Kozub.

Kolik korun je podle Čechů přiměřená výše pokuty
Prohřešek
Průměrná výše pokuty v Kč
Pozdní úhrada platby za telefon
100
Pozdní úhrada platby za elektřinu, vodu, plyn
100
Pozdní vrácení věcí (např. kniha, DVD)
125
Pozdní úhrada splátky úvěru200
Špatné parkování
208
Cesta načerno v MHD357
Zdroj: STEM/MARK pro Home Credit

Ze všech hodnocených oblastí (pozdní vrácení věcí, špatné parkování, cestování načerno, pozdní úhrada splátky, pozdní úhrada platby za energie / telefon) by byli Češi nejpřísnější na černé pasažéry.

Zatímco u žádné jiné oblasti se pokuta nevyšplhá na více než 208 korun, lidem bez lístku by respondenti v průměru napařili 357 korun. „Většina lidí za cestování MHD poctivě platí, jsou tedy naštvaní, že se černí pasažéři vezou zadarmo,“ doplnil Kozub. Na druhou stranu ale třetina lidí by jízdu načerno ocenila maximálně stovkou.

Nejmírněji by lidé trestali pozdní vrácení knih a DVD, 7 respondentů z 10 by ho pokutovalo maximálně padesátikorunou, průměr se ale šplhá ke 125 korunám. Každý desátý by pak zapomnětlivcům žádnou sankci neuložil.