Novela zákona byla přijata v prosinci loňského roku.

Podnětem k právní úpravě byla především nestabilita finančního trhu v sektoru družstevních záložen, kterou vyvolalo odebrání licence dvěma záložnám (Metropolitní spořitelní družstvo a družstevní záložna WPB Capital).

ČTĚTE TAKÉ
ČNB definitivně odňala záložně WPB Capital licenci
ČNB sebrala povolení Metropolitnímu spořitelnímu družstvu

Pravidlo 1 : 10 jen pro nové vklady

„Důležitou novinkou pro vkladatele je zavedení pravidla 1 : 10, které omezuje výši úročeného vkladu na desetinásobek souhrnné výše základního členského vkladu a dalšího členského vkladu. Zavedením tohoto pravidla se má posílit princip družstevnictví, tedy aktivní účasti člena na činnosti kampeličky,“ uvedl Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Modelový příklad
  • Pokud vložíte do kampeličky například 200 tisíc korun, k jejich úročení dojde pouze za podmínky, že splatíte základní členský vklad ve výši 20 tisíc korun, tedy desetinu vkladu na spořicím či termínovaném účtu.
  • V případě, že složíte základní členský vklad jen ve výši 10 tisíc korun, bude se vám na spořicím účtu úročit pouze vklad ve výši 100 tisíc korun, zbylých 100 tisíc korun se zhodnocovat nebude.
Zdroj: dTest

Pravidlo 1 : 10 se bude vztahovat na všechny vklady založené od 1. července 2015. Na vklady, které byly založeny do 30. června 2015 a jejichž terminace je nejpozději k datu 31. prosince 2017, se toto pravidlo neuplatní.

V případě, že si vklad založíte do 30. června 2015, ale jeho terminace je až k datu po 1. lednu 2018, je nutné za účelem úročení celého vkladu navýšit základní členský vklad a další členský vklad na zákonem stanovenou částku 21 tisíc korun.

Členský vklad není pojištěn

Vklady v kampeličkách jsou stejně jako vklady v bankách ze zákona pojištěny. To znamená, že zkrachuje-li banka či družstevní záložna, její klienti mají nárok na výplatu 100 procent svých vkladů, a to až do výše 100 tisíc eur.

„Členský vklad v kampeličce ale pojištěn není. V případě insolvence je pak nutné nárokovat výplatu členského vkladu podáním přihlášky do insolvenčního řízení. Pravděpodobnost, že získáte své peníze zpět, je však nízká,“ upozornil Lukáš Zelený.

ČTĚTE TAKÉ
Jak bez problémů dostat zpět své peníze ze zkrachovalé kampeličky či banky

Lákavá vyšší úroková sazba je právě vykoupena povinností složit částku odpovídající výši členského vkladu a potenciálním rizikem ztráty těchto finančních prostředků v případě insolvence kampeličky.

Může se vám hodit na službě Firmy.cz: