Díky osobním údajům získaných z katastru pak hromadně a opakovaně rozesílají své nevyžádané obchodní nabídky na odkup přímo na adresy vlastníků. Takto dostávají cílené výzvy na jméno tisíce lidí například v Praze od jedné z největších realitek a správcovských firem specializovaných na hlavní město.

„Zdědil jsem vlastnický podíl v činžovním domě v Praze 7. Každoročně od této firmy, která uvádí, že se zabývá správou nemovitostí, ale už i od jiných podobných společností, dostávám poštou formulářově zpracovaný dopis s naskenovaným podpisem nějakého ředitele, kde mi nabízejí, že podíl vykoupí,“ řekl Právu jeden z takto oslovených Pražanů.

Úřady hledají výklad zákona

Stejně tak katastr systematicky vysávají překupníci pozemků – například vlastníkům pozemků na Vysočině, kde je ještě panenská příroda, nabízejí pár desítek korun za metr čtvereční louky. Poté si na úřadech prosazují změny kvalifikace parcely na stavební a prodávají je dále s mnohonásobným ziskem.

„Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) považuje některé případy extenzívního využívání osobních údajů z katastru nemovitostí za problematické vzhledem k limitům, které katastrální zákon pro toto další využívání upravuje. Z tohoto důvodu jsme se obrátili na Český úřad zeměměřický a katastrální se žádostí, jak vykládat hospodářský účel katastru,“ sdělil Právu mluvčí ÚOOÚ David Pavlát.

Jednotný úřední výklad poměrně široce formulovaného zákona o katastru se už hledá několik měsíců, a tak nevyžádané plošné nabídky chodí tisícům lidí beztrestně v klidu dál. Na druhou stranu ani firmy pořádně neví, co je ještě na hraně zákona a co už za ní. Na stole je už z loňského roku inspirativní precedent. ÚOOÚ tak označil fakt, že iniciativa Poplatkyzpět.cz, kterou vedla právnická firma, tímto způsobem porušila zákon o ochraně osobních údajů.

Nechala totiž vyhledat osobní údaje o lidech, kteří si koupili nemovitost na hypotéku, a 25 tisíc jich cíleně oslovila, aby podali hromadnou žalobu na banku. Pro vyhledání údajů v katastru za účelem plošného oslovení podle rozhodnutí ÚOOÚ v tomto případě ale neexistoval právní ­titul. Až pětimiliónovou pokutu ale neudělil, protože řešil, kdo vlastně rozhodl oslovení rozeslat, zda právnická firma, která kampaň financovala, nebo jí najatá agentura – a nic nevyřešil, respektive neprokázal.

Ochránci: masově ne, v malém ano

„Jedná-li se o získání osobních údajů z katastru nemovitostí a jejich další využití pro plošné rozesílání nabídek obchodu a služeb, přiklání se ÚOOÚ spíše k závěru, že hospodářský účel katastru je v takových případech překročen, tedy že plošná nabídka obchodu či služeb již jde nad rámec možného využití údajů z katastru,“ potvrdil Pavlát.

Zdůraznil, že ale naproti tomu cílené oslovení konkrétního vlastníka nemovitosti s určitou nabídkou se zřejmě obvykle bude pohybovat v mantinelech hospodářského účelu.

Katastr: reklama je už za hranou

„Obecně nelze užití údajů katastru nemovitostí pro podnikatelské aktivity vyloučit a je nezbytné posuzovat konkrétní případy individuálně. Pokud by však šlo o užití údajů katastru pro zasílání reklamních materiálů majitelům nemovitostí, bylo by velmi obtížné pro takové užití najít zákonnou oporu,“ reagovala ředitelka sekretariátu předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Jarmila Daňková.

Co vlastní Novák? Informace za 50 Kč
V katastru lze volně vyhledávat podle pozemků, respektive podle adres. A za poplatek i podle jména.
K poskytnutí přehledu vlastnictví katastr vyžaduje, aby žadatel prokázal svoji totožnost.
Údaje katastru nemovitostí poskytují katastrální pracoviště, lze k nim také získat dálkový přístup na základě písemné žádosti na formuláři.
Přehled vlastnictví z území celé ČR, který obsahuje seznam listů vlastnictví zadané osoby v jednotlivých katastrálních územích, lze získat oběma výše uvedenými způsoby. Poskytování těchto údajů je zpoplatněno padesátikorunou za jednu stranu A4.
Zákon o katastru uvádí, že data lze užít „k ochraně práv k nemovitostem, pro účely daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, k ochraně životního prostředí, nerostného bohatství, zájmů státní památkové péče, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické“.
Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální