Pokud to stihnete, stanete se klientem nové zdravotní pojišťovny od 1. ledna 2016. V případě, že termín nedodržíte, žádosti podané až po 30. červnu budou už zařazeny do roku 2017.

Jak zdravotní pojišťovnu vybrat

V České republice v současné době působí sedm zdravotních pojišťoven. Každá z nich se snaží do svých řad nalákat co nejvíce nových klientů prostřednictvím různých bonusů. Mezi ně patří například příspěvky na očkování, plavání zdarma, léčebné pobyty, příspěvky na dětské tábory apod.

Při rozhodování by však tyto bonusy rozhodně neměly hrát hlavní roli. Nezapomeňte, že mnohdy se jedná jen o časově omezené akce a přebíhat kvůli nim od jedné zdravotní pojišťovny ke druhé, ztrácí smysl.

Seznam zdravotních pojišťoven
  • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
  • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
  • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
  • 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
  • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
  • 213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Mnohem důležitější je zjistit si u lékařů, které pravidelně navštěvujete, zda mají s pojišťovnou, ke které se chystáte přestoupit, uzavřenu smlouvu.

„Důležitým faktorem při rozhodování a výběru nové pojišťovny by měly být především tři základní věci. Smluvní síť lékařů, kteří s danou pojišťovnou spolupracují, dále speciální nabídky, které vám pojišťovna nabídne s ohledem na váš životní styl a zdravotní stav, a samozřejmě komfort a úroveň zákaznické péče,“ upřesnila pro Právo Elenka Mazurová z České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Kromě těchto klíčových oblastí je dobré si také ověřit, jakým způsobem pojišťovna zpřístupňuje informace. Moderní zdravotní pojišťovny mají pro každého svého pojištěnce on-line účet, do kterého se přihlásíte stejně snadno, jako třeba do internetového bankovnictví. Můžete tak sledovat veškerou zdravotní péči, kterou ve vašem případě lékaři pojišťovně vykazují, a případně upozornit na nesrovnalosti.

ČTĚTE TAKÉ:
Zdravotní pojišťovny odhalují podvody za milióny korun. Zkontrolujte si svého lékaře

Jak změnit zdravotní pojišťovnu

Přestup od jedné zdravotní pojišťovny ke druhé není nijak složitý. Stačí vám vyplnit a vlastnoručně podepsat papírovou přihlášku a odevzdat ji na pobočce zvolené pojišťovny. Některé pojišťovny vám umožní stáhnout si formuláře z jejich webu.

S sebou do pojišťovny si pochopitelně nezapomeňte vzít občanský průkaz. Osoby samostatně výdělečně činné musí navíc ještě doložit potvrzení o výši záloh hrazených jejich stávající zdravotní pojišťovně. Jste-li osobou, za kterou platí pojištění stát, musíte to prokázat - studenti například potvrzením o studiu.

V případě, že chcete změnit zdravotní pojišťovnu svému dítěti mladšímu 15 let, vezměte s sebou i jeho rodný list.

Změnu pojišťovny nahlaste

U své stávající pojišťovny se nemusíte odhlašovat, provede to za vás nová zdravotní pojišťovna. Ta také, jakmile  zpracuje vaši žádost, zašle vám novou kartičku pojištěnce.

Vaší povinností je informovat o změně zdravotní pojišťovny svého zaměstnavatele, a to do osmi dnů od změny (nejpozději tedy do 8. ledna). Také nezapomeňte informovat svého lékaře.

Změna pojišťovny u novorozence

Každé dítě se dnem narození stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna i jeho matka. Pojišťovně musíte narození dítěte nahlásit do osmi dnů.

Pokud budete chtít novorozenci změnit zdravotní pojišťovnu k 1. lednu následujícího kalendářního roku, můžete tak učinit až po přidělení rodného čísla.

„V tomto případě však nemusí být uplatněná podmínka registrace šest měsíců před požadovaným dnem změny. Například u miminka narozeného v červenci 2015 je změna zdravotní pojišťovny možná k 1. lednu 2016,“ upozornila Mazurová.