Požadavky bank na vytvoření vzorového podpisu se liší podle způsobu vaší komunikace s bankou i nakládaní s penězi na účtu.

Pokud pro převody peněz využíváte internetové či mobilní bankovnictví a hotovost vybíráte z bankomatu, vzorový podpis prakticky nepotřebujete. Budete-li ale komunikovat s bankou prostřednictvím zaměstnance na pobočce, podpisový vzor je nezbytný.

Podpisový vzor pro komunikaci na pobočce

„Klient si nemusí zřídit podpisový vzor ke svému účtu a operace na něm může provádět přes přímé bankovnictví a platební karty. Pokud však klient podpisový vzor zřízený nemá, nemůže provádět operace, které jej vyžadují – například podávat příkazy k úhradě na papírovém nosiči nebo provádět výběr hotovosti na pokladně,” doplnil pro Právo Michal Teubner z Komerční banky.

Podobně se k vytvoření podpisového vzoru staví například i GE Money Bank, která ho vyžaduje jen u depozitních produktů, jako jsou běžné a spořicí účty, či podílové fondy.

„U většiny klientů podpisový vzor nevyužíváme a nevyžadujeme, protože jako alternativu preferujeme a nabízíme službu tzv. elektronického klíče. Klientovi v situacích, kdy by byl podpis podle podpisového vzoru vyžadován, zasíláme na jeho mobil SMS s jedinečným kódem, který slouží právě pro jeho ověření a autorizaci transakcí,” doplnil Tomáš Zavoral z Raiffeisenbank.

Vzorový podpis dále nevyžadují ve Fio bance, v Equa bank či v Air Bank. „Podpisové vzory od klientů nevyžadujeme. Všechny důležité transakce u nás potvrzují s pomocí svého hesla a autorizačních SMS. Stejným způsobem mohou dokonce i podepisovat smlouvy, pokud ji uzavírají na dálku přes internet,” upřesnil pro Právo Vladimír Komjati z Air Bank.

„Klienti, kteří se rozhodnou smlouvu uzavřít na pobočce, ji podepisují elektronicky vlastní rukou. Jejich vlastnoruční podpis pak ale jako podpisový vzor pro provádění bankovních operací neslouží, protože všechny transakce u nás klienti potvrzují jen s pomocí svého hesla a autorizačních SMS,” doplnil.

Podpis nesmí být padělatelný

I přesto, že každá banka má vlastní pravidla pro vytvoření vzorového podpisu, jedno mají společné - shodují se na tom, že podpis by měl být odlišný od běžně používaného podpisu a měl by být spojen s podepisující osobou.

Banky u vzorového podpisu netolerují:
  • pouze hůlkové písmo
  • pouze grafický symbol (např. +++)
  • pouze počáteční písmena jména a příjmení
  • pouze číslice
  • otisk firemního razítka
  • otisk razítka s grafickým vyobrazením podpisu klienta
  • označení věci, zvířete apod.

„Doporučujeme klientům, aby se jejich podpisové vzory odlišovaly od běžného způsobu podepisování používaného v běžné korespondenci,” uvedla pro Právo Pavla Hávová z ČSOB.

„Podpisový vzor by měl mít podobu psaného podpisu, který se shoduje s příjmením anebo se jménem a příjmením, které má klient uveden na průkazu totožnosti. Klient si jej volí sám. V případě, že je podpisový vzor snadno napodobitelný, je klient na tuto skutečnost okamžitě upozorněn svým bankéřem,” doplnil Petr Plocek z UniCredit Bank.

„Klient je oprávněn zvolit způsob podepisování fyzickým podpisem nebo statickým podpisem nebo dynamickým podpisem s verifikací. Statický podpis a dynamický podpis s verifikací jsou vyhotoveny prostřednictvím SignPadu (podpisového tabletu). Pro správné vyhodnocení a uložení potřebných biometrických údajů se na něm klienti šestkrát podepíší. Biometrický podpis zajistí, že banka své zákazníky snadněji identifikuje a zároveň jim zajistí maximální bezpečnost. Napodobit standardní biometrický podpisový vzor je prakticky nemožné,” zmínila způsob vyhotovení podpisového vzoru v GE Money Bank Lucie Policarová.

Možná je kombinace s obrázky či číslicemi

Aby byl váš podpis co nejhůře padělatelný, můžete své jméno doplnit i dalšími znaky. Připojit tak můžete například číslice, grafický symbol, kombinaci velkých a malých písmen apod.

„K vyššímu zabezpečení vzorového podpisu doporučujeme další ochranné prvky, jako heslo v alfabetické či numerické podobě, různé kombinace, případně, specifické kresby. Vhodné je vkládání čísel či jiných znaků do jména, příjmení, použití velkých a malých písmen, na bázi známého vytváření počítačových hesel, resp. identifikačních kódů,” doplnila Pavla Hávová.

Pamatujte však na to, že pokaždé, kdy po vás bude podpis vyžadován, musíte uvést i všechny znaky, které jste si k podpisu připojili.

Rozhodně vám banky nebudou tolerovat, pokud byste chtěli svůj podpis vytvořit jen ze tří křížků, číslic, hůlkového písma, počátečních písmen svého jména apod.

„V případě, že je naším klientem například dysgrafik, ve výjimečných případech umožňujeme nahradit podpis libovolným slovem, kombinací znaků, číslic či procent. Pouze jednoduchý obrázek ale nestačí. Platí zde stejná pravidla jako při výběru hesla do počítače, musí být dostatečně silné. Klient je vždy ještě ověřován prostřednictvím dokladu totožnosti, což zaručuje bezpečnost,” doplnil Petr Plocek.

Nemůžete se podepsat, připravte si občanku

Může se stát, že se ani poněkolikáté nestrefíte do svého vzorového podpisu či vám v tom zabrání vedlejší okolnosti (např. zlomená ruka). V takovém případě po vás budou v bance vyžadovat jeden či dva doklady totožnosti pro ověření, že jste to skutečně vy.

Případně vám nabídnou změnu podpisového vzoru. Vytvoření nového podpisu je zdarma.