Před devíti lety, kdy agentura provedla průzkum poprvé, výsledky ukázaly, že na starobním důchodu jako zdroji příjmu ve stáří bude závislých 90 procent populace.

„Míra závislosti na státním starobním důchodu se sice snižuje, přesto ale stále zůstává vysoká. Je však patrné, že zdroje na důchod se více diverzifikují – lidé chtějí využít různé formy pojištění, stavební spoření, ale samozřejmě i úspory. Ty stejně jako v roce 2006 patří k nejzásadnějším,“ upřesnila Jana Hamanová ze společnosti SC&C.

Z čeho budete žít v důchodu?

FOTO: David Ryneš, Novinky

V roce 2006 téměř polovina Čechů plánovala financovat svůj život v důchodu právě z peněz, které si dokázala naspořit. Po devíti letech se jejich počet snížil, na úspory se spoléhají dvě pětiny Čechů.

Podobně lidé smýšlejí i o úložkách na penzijním připojištění, zatímco v roce 2006 s nimi jako se zdrojem příjmu v důchodu počítala více než polovina lidí, v roce 2015 jich je jen třetina.

Na druhou stranu se Češi v současnosti proti předchozímu období více spoléhají na peníze, které získají ze stavebního spoření či životních pojistek a také z výnosů svých investic.

Rezervu mají dvě třetiny Čechů

Je zbytečné rozebírat, proč je vhodné vytvořit si v domácnosti finanční rezervu. Každý z nás by měl mít stranou částku, která by mu v případě výpadku příjmů dokázala pokrýt náklady na tři až šest měsíců.

Z průzkumu vyplynulo, že finanční rezervu mají v současnosti dvě třetiny lidí. Ovšem ne všichni by s ní dokázali vydržet delší dobu. Více než pětina lidí majících stranou nějaké peníze by s úsporami vystačila pouhý měsíc, necelá pětina pak dva až tři měsíce.

Každému sedmému Čechovi by úspory k zachování současné životní úrovně stačily maximálně na půl roku. Pětina lidí by z finanční rezervy zvládla žít sedm měsíců až rok a déle než rok by se to zadařilo jen osmi procentům. Zajímavé je, že jen z úspor by se déle než rok dařilo žít především lidem nad 60 let věku.

Velká skupina lidí – celá jedna třetina – nemá žádnou finanční rezervu, stává se tak ohroženou skupinou pro případné nekalé praktiky různých predátorských poskytovatelů půjček.