Vyplývá to z průzkumu ListenLearnLead společnosti Accenture mezi 3600 respondenty ve 30 zemích světa. Česko mezi nimi nebylo.

Lidé častěji žádají o povýšení

Zhruba 54 procent žen a mužů požádalo někdy o povýšení, což je podstatný rozdíl oproti předchozímu průzkumu, kdy kladně odpovědělo 47 procent mužů a 40 procent žen. O zvýšení platu přitom více žádají mladí zaměstnanci.

Čtyři pětiny lidí souhlasí, že vzdělávání na pracovišti je nejefektivnější a je důležitější než formální vzdělávání, které za důležité pokládají dvě třetiny dotázaných. Více než čtyři pětiny lidí považují za přínosná firemní školení, z toho více než dvě pětiny ho vidí jako příležitost a čtvrtina jako potřebu.

Více než polovina respondentů uvedla, že firemní trénink jim pomohl získat povýšení nebo rozšíření kompetencí.

Firmy připravují více žen do vyššího managementu

Respondenti se domnívají, že k rozvoji firmy přispívá, když se jejich vedení nebrání přijímat nové úkoly (54 procent), vedoucí pracovníci se neustále vzdělávají (48 procent) a jsou rádcem pro ostatní (42 procent).

Více než sedm z deseti respondentů se domnívá, že poroste počet žen na pozici technického ředitele. A více než polovina respondentů tvrdí, že na pozice ve vyšším managementu jejich společnosti v letošním roce připravují více žen než loni.