Využívají důvěřivosti a šálivého pocitu mnohých, že palčivou věc zkrátka někdo sepíše a vyřídí za ně. Vyplývá to i z poznatků úřadu finančního arbitra, který bezplatně řeší spory mezi občany a finančními institucemi.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

„Na stůl nám padá pět až deset sporů denně. Nejvíce se spory týkají životního pojištění a spotřebitelských úvěrů. Nejhorší ale je, že lidé už často zaplatili poplatky nějakým rádoby ochranitelským spotřebitelským sdružením nebo se jim zavázali, že jim vyplatí provize z vymožených peněz. Přitom úplně zbytečně,“ řekla Právu finanční arbitryně Monika Nedelková.

Nedávno na to rovněž důrazně upozornila poslance rozpočtového výboru.

Kasírují za to, co je zdarma

Finanční arbitr je jmenován vládou a placen z kapes daňových poplatníků. Nevyžaduje se u něho zastupování advokátem. Jenže právě za to si „ochranitelská“ sdružení účtují od lidí peníze.

„Zastupování advokátem je naopak u sporů, které řeší finanční arbitr, spíše ke škodě, protože advokáti obvykle sledují jen své cíle, jak na tom vydělat. V těchto případech není třeba nějakých ochranitelských spotřebitelských sdružení,“ zdůraznila Nedelková.

Připomněla, že rozhodnutí finančního arbitra, třeba ve sporech s bankami, jsou přezkoumatelná soudem. „Takže za ně neseme značnou zodpovědnost. Kromě toho Kancelář Finančního arbitra zaměstnává dvacet osm právníků, takže žádné další už logicky nenajímáme,“ dodala Nedelková.

Oddlužovací centra slibují osobní bankrot

Další pastí bývají oddlužovací centra. Potvrzují to četné zkušenosti lidí na internetových diskusních fórech. Příživníci dlužníkovi slíbí, že ho provedou insolvenčním řízením, aby mu soud odpustil část dluhů. Lidově řečeno jde o osobní bankrot. A hned na začátku mu naúčtují často celkem až deset tisíc korun.

Když pak soud návrh smete ze stolu, třeba pro formální nedostatky nebo proto, že dlužník nedostatečně doložil svou situaci, „odborníci“ z oddlužovacího centra jen pokrčí rameny a dlužníkovi zabouchnou dveře před nosem. Ale právně jsou z obliga – peníze jim člověk přece dal dobrovolně na základě smlouvy.

Přitom nastudovat si insolvenční řízení, včetně formulářů, si na stránkách justice.cz může každý. Pokud si nevěří, že by návrh dobře podal, tak to nesrovnatelně levněji udělá kdejaký právník, a bez falešných slibů, že člověka téměř zcela zbaví ­zá­vazků.

U tzv. oddlužovacích center je navíc riziko, že dlužníka mohou manipulovat tak obratně, že ho připraví o zbývající majetek. Některá občanská sdružení sice ­dlužníkům radí dobře, jenže nezkušení mají problém oddělit ­zrno od plev.

Nejdůležitějším atributem férové poradny je, že dlužníkovi pomáhá nezištně; nebo v případě sporů o peníze si vezme odměnu až z případných přisouzených nákladů řízení, které platí protistrana. Tedy až z úspěšně odvedené práce, nikoli nějaké poplatky předem.

Kdy se lze obrátit na finančního arbitra
Finanční arbitr je státem zřízený mimosoudní orgán příslušný k rozhodování některých sporů na finančním trhu.
Jedná se zejména o neshody klientů s bankou o správnost zaúčtované platby nebo při zneužití platební karty neoprávněnou osobou, případně o pře s pojišťovnami a směnárnami.
Dále rozhoduje spory držitelů předplacené karty jízdného s některými provozovateli veřejné dopravy či dlužníka s věřitelem o odstoupení od úvěrové smlouvy.
Řeší i spory o výši poplatku za předčasné splacení úvěru.
Zasáhnout může i do sporů týkajících se investičních fondů, třeba poplatků.
Sjednání rozhodčí smlouvy nevylučuje pravomoc finančního arbitra.
Zdroj: www.finarbitr.cz