Ke konci roku 2012 totiž staré finanční úřady zanikly, vzniklo čtrnáct krajských finančních úřadů a v jejich rámci územní pracoviště. Veškeré bankovní účty starých finančních úřadů (týkají se všech druhů daní) byly zrušeny a novým finančním úřadům byly otevřeny nové účty. Možná že se k vám tato informace nedostala a že jste dosud jeli postaru.

Protože však bylo dohodnuto, že ČNB po dobu dvou let automaticky zabezpečuje převod plateb, které jste nevědomky nesprávně platili na zrušené účty, na správné účty krajských finančních úřadů, nic se zatím nestalo.

Ovšem pozor! Od 1. ledna 2015 všechny platby zaslané na bankovní účty starých finančních úřadů, které existovaly do konce roku 2012, budou vráceny na váš účet. Čili jako byste nic neposlali a bude vám nabíhat úrok z prodlení.

Proto si ve vlastním zájmu ověřte, zda platíte na správný účet. Předčíslí správných bankovních účtů pro jednotlivé daně i matrikové části účtů najdete na internetových stránkách Finanční správy ČR www.financnisprava.cz v sekci Daně a pojistné/Placení daní.

Je tu i úplně názorná tabulka „Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní od 1. 1. 2014“. Požadovanou informaci vám jistě neodmítnou ani jednotlivá územní pracoviště finančních úřadů.