„Na základě právní analýzy nálezu Ústavního soudu dospěla finanční správa k závěru, že ustanovení znemožňující uplatnit základní slevu na dani z příjmů pro starobní důchodce nebude za rok 2013 aplikovat,“ uvedla Petlachová. Slevu na dani mohou důchodci nyní uplatnit buď prostřednictvím svého zaměstnavatele, nebo v daňovém přiznání.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Z nálezu ÚS bylo jasné, že všichni pracující důchodci mohou stejně jako ostatní pracující žádat slevu 24 840 Kč ročně za zdaňovací období roku 2014. S tím, že se jim vrátí peníze za loňský rok, které si odepsat nemohli, si však penzisté až do včerejška jisti být nemohli.

„Poplatník, který nepodal daňové přiznání za zdaňovací období 2013, může uplatnit slevu na poplatníka za zdaňovací období 2013 v opožděně podaném řádném daňovém přiznání. Poplatník, který podal daňové přiznání za zdaňovací období 2013 a slevu na poplatníka v něm neuplatnil, případně nebyla správcem daně zohledněna, má možnost uplatnit předmětnou slevu na dani v dodatečném daňovém přiznání,“ sdělila Právu Petlachová.

U zaměstnavatele, který provedl roční zúčtování za rok 2013, mohou důchodci slevu uplatnit v případě, že podepsali pro tento rok Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a slevu na dani si neúspěšně uplatnili a současně nepodali daňové přiznání.

Ti, kteří si slevu přes svého zaměstnavatele nenárokovali, si musí podle Petlachové od něj vyžádat potvrzení o příjmech a poté si musí sami podat daňové přiznání za rok 2013.

Lhůty bez sankcí

Výše uvedená podání může poplatník učinit ve lhůtě pro stanovení daně, která podle daňového řádu činí tři roky, tj. do 1. dubna 2017, pokud nebude prodloužena.

„Upozorňujeme, že pokud bude zaměstnanec – starobní důchodce slevu uplatňovat prostřednictvím dodatečného daňového přiznání, měl by je podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zjistil, že jeho daňová povinnost měla být, v důsledku možnosti uplatnit slevu na dani, nižší,“ dodala Petlachová s tím, že pak poplatníkovi za podání dodatečného daňového přiznání nehrozí ani žádná sankce.

Odpovědi na nejčastější dotazy poplatníků týkající se správného postupu při uplatnění uvedené slevy jsou zveřejněny na internetových stránkách finanční správy (www.financnisprava.cz).