V letošním roce zaměstnavatelé nabízejí v průměru deset benefitů, a to bez ohledu na region, ve kterém působí. Třemi nejčastěji poskytovanými benefity napříč republikou jsou mobilní telefon (je v nabídce 89 procent firem), vzdělávání (81 procent) a podpora zdraví (78 procent).

Jiný kraj, jiný mrav

Mobilní telefon hraje prim ve všech regionech. U moravských firem obsadilo druhé místo pomyslného žebříčku vzdělávání, svým zaměstnancům na něj přispívají více než čtyři pětiny zaměstnavatelů.

České společnosti se na druhou stranu více zaměřují na zdraví v podobě lékařských prohlídek (82 procent), pitný režim a služební automobil (shodně 79 procent).

Výběr poskytovaných zaměstnaneckých benefitů
Benefit
ČR celkem Čechy
Morava
Praha
Mobilní telefon
89 %
87 %
90 %
95 %
Vzdělávání
81 %
76 %
83 %
86 %
Zdraví (lékařské prohlídky)
78 %
82 %
71 %
81 %
Pitný režim
75 %
79 %
76 %
68 %
Stravenky
74 %
68 %
72 %
86 %
Služební automobil
74 %
79 %
71 %
68 %
Příspěvek na penzijní
připojištění
68 %
68 %
66 %
70 %
Příspěvek na životní
pojištění
49 %
57 %
48 %
35 %
13. plat
39 %
42 %
40 %
30 %
Dny volna (tzv. sick days)
25 %
22 %
16 %
43 %
Zdroj: ING Pojišťovna a Svaz průmyslu a dopravy ČR

U českých firem se vzdělávání dostalo až na páté místo. „Je to dáno strukturou průmyslových odvětví v tomto regionu. Zaměstnavatelé v Čechách oproti zbytku republiky například také častěji vyplácejí 13. platy, což je typické pro výrobní podniky,“ vysvětlil pro Právo Radek Špicar ze Svazu průmyslu a dopravy ČR.

V Praze stoupá zájem o spoření na penzi

Na penzijní připojištění a spoření dlouhodobě přispívá okolo 65 procent společností.

„Pojistné a penzijní produkty jsou pro firmy v posledních pěti letech stále atraktivní. Zaměstnanci tento benefit vnímají jako nadstandardní ohodnocení. Penzijní reforma pak téma znovu oživila a firmy začaly ještě více zařazovat spoření na penzi mezi benefity zejména v Praze, kde jsou společnosti v oblasti odměňování zaměstnanců asi nejflexibilnější,“ doplnila pro Právo Kateřina Štěrbová z ING Pojišťovny.

Příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření aktuálně poskytuje sedm z deseti pražských firem.

Zaměstnanci ve firmách se sídlem v Praze také na rozdíl od ostatních regionů mnohem častěji (43 procent firem) dostávají od vedení možnost čerpat v průběhu roku několik dní volna pro případ nevolnosti (tzv. sick days). Mezi Pražany jsou také nejoblíbenější stravenky, dostávají je v 86 procentech firem, oproti 68 procentům firem v Čechách.

V Praze nejčastěji změna nabídky benefitů

Praha je zajímavá i z pohledu meziročních změn v celkové nabídce benefitů. V roce 2013 zde byly třemi nejčastěji nabízenými benefity stravenky (v nabídce je mělo 94 procent společností), mobilní telefon (91 procent) a služební automobil (85 procent).

Mobilní telefon na špici zůstal i v letošním roce, letos ale firmy sází spíše na dlouhodobou investici do zaměstnanců. Na druhou příčku se ke stravenkám dostalo vzdělávání (nabízí shodně 86 procent společností), top nabídku uzavírají lékařské prohlídky (78 procent).

„V Praze dochází k velké koncentraci především odborníků. Dlouhodobými benefity se firmy snaží zabránit jejich odlivu zejména do zahraničí,“ doplnil Radek Špicar.