Omezení plateb v hotovosti se má nově vztahovat i na případy, kdy závazek zaplatit teprve vzniká, tedy například na dary nebo půjčky.

Navrhovaná úprava podle ČTK reaguje na rozsudek Nejvyššího správního soudu z roku 2011. Podle něho se povinnost provádět platby nad stanovenou výši bezhotovostně vztahuje pouze na případy, kdy se platí již existující závazek.

Pokuta až pět miliónů

Ministerstvo financí teď ale navrhuje rozšířit omezení na všechny platby. Snížení limitu má přispět k omezení korupčního rizika. Novela také výslovně stanoví, že příjemce je povinen odmítnout platbu nad nově stanovený limit, pokud není bezhotovostní.

Právnickým a podnikajícím fyzickým osobám lze za vysázení velkých peněz na ruku uložit pokutu až do pěti miliónů korun. Občanu nepodnikateli za to dál bude hrozit pokuta až do 500 tisíc korun.