Představte si situaci, že celé roky platíte zálohy za elektřinu ve výši přibližně tisíc korun měsíčně, přičemž vám dodavatel ještě obvykle pár stokorun ročně vrací.

Najednou vám ale přijde roční vyúčtování, ze kterého plyne, že máte uhradit mnohatisícový nedoplatek. A to v situaci, kdy jste si nepořídili žádný nový spotřebič, případně jste ještě navíc nahradili starý spotřebič novým, úspornějším, nezačali jste nijak extrémně svítit a vzhledem k mírné zimě jste ani moc neprotopili. Pokud jste si tedy téměř jisti, že někde došlo k omylu, zkuste následující kroky.

Zkontrolujte skutečný a papírový stav

Začněte tím, že zkontrolujete stav na faktuře se stavem na elektroměru. Nemělo by, ale může se stát, že se úředník nebo zaměstnanec, který chodí odečítat elektroměr, přepíše a do vyúčtování se tak dostane nesmyslný údaj.

Pokud byste tedy zjistili, že je číslo na faktuře vyšší než spotřeba v megawatthodinách na vašem elektroměru, máte víceméně vyhráno.

Sepište reklamaci, nafoťte skutečný stav elektroměru, přiložte kopii vyúčtování a pošlete to svému dodavateli (ideálně poštou a doporučeně). Ten by k vám měl poslat technika, který provede kontrolní odečet, a následně vystaví opravnou fakturu. Na vyjádření má ze zákona patnáct dní.

Funguje vám elektroměr?

Jestliže je číslo na elektroměru vyšší než na faktuře (odečet byl proveden už před nějakou dobou, takže od tohoto okamžiku spotřeba ještě o něco vzrostla), projděte si výpisy z účtu, abyste zjistili, zda vám v pořádku odešly všechny zálohy. Pro jistotu.

Pokud ano, obraťte pozornost k dalšímu možnému viníkovi – elektroměru. Je totiž možné, že je poškozen, nebo se například protáčí. Můžete zkusit i domácí test, tedy že na několik hodin odpojíte všechny spotřebiče. Pokud během této doby číslo na elektroměru vzroste, je pravděpodobně vadný.

Jestliže spotřeba nevzrostla, ale vy si přesto myslíte, že by mohla být chyba v elektroměru, zavolejte na zákaznickou linku svého dodavatele. Je však možné, že náklady na prozkoumání elektroměru budete muset platit vy. A to v případě, že se jeho poškození neprokáže. Pokud by se prokázalo, uhradí je provozovatel distribuční soustavy a nainstaluje vám elektroměr nový.

Možná, že někdo svítí na váš účet

Bohužel se také může stát, že vaši elektřinu krade někdo ze sousedů. Buďto tím způsobem, že napojí přípojku za váš elektroměr, a tím pádem platíte veškerou spotřebu za něj, nebo se může připojit před elektroměr, čímž okrádá rovnou dodavatele elektřiny.

K černým odběrům dochází v případě, že sousedovi elektřinu kvůli neplacení odpojí a on se rozhodne řešit to parazitováním na vás, případně se připojí na společné rozvody v domě.

Opět můžete provést výše zmíněný test, a sice vypojit veškeré spotřebiče ze zásuvky, a hlídat elektroměr. Jestliže čísla naskakují, je buďto rozbitý, nebo skutečně napíchnutý. Pravdu zjistí až technik, kterého k vám dodavatel po vašem oznámení pošle, případně elektrikář, kterého si můžete zavolat sami.

Jednejte!

Ať už je příčina v obrovské sumě na faktuře v čemkoliv, rozhodně se vám vyplatí to řešit. Jednak proto, abyste neplatili zbytečně moc, a jednak z důvodu, aby vás dodavatel neodpojil. Obvykle jim to netrvá příliš dlouho a případný poplatek za znovupřipojení elektroměru se pohybuje v řádech tisíců.

Na vaše dotazy odpovídá Martin Špaček z portálu Sfinance.cz.

Zajímalo by mě, podle čeho se určují tarify u elektřiny. Nikdy jsem se o to nezajímala, ale manžel vloni zemřel, a tak teď řeším celou domácnost sama. Nemohla bych změnou tarifu nějak ušetřit?
Laicky řečeno záleží na tom, k čemu elektřinu využíváte. Tedy jestli jí i topíte nebo ohříváte vodu. Pokud ne a elektřinu využíváte pouze na svícení, vaření a napájení domácích spotřebičů, je pro vás vhodná standardní jednotarifová sazba D02d. Jestliže ale máte třeba bojler nebo topíte přímotopem, je pro vás výhodnější tzv. dvoutarifní sazba, v jejímž rámci odebíráte část elektřiny v určitých časech během dne či noci za nižší tarif. Ušetřit můžete i změnou dodavatele elektřiny.
Dodavatel elektřiny mi nabídl zafixování ceny. Vyplatí se mi to?
Fixace ceny energií má svá pro i proti. Výhodou je, že při případném nárůstu ceny elektřiny budete platit pořád stejnou částku, otázkou však je, zda tyto ceny budou skutečně růst. V případě jejich poklesu budete platit pořád stejně, nikoliv méně, a navíc se zavážete, že u dodavatele zůstanete určitou dobu, například dva roky, zatímco u klasické smlouvy na dobu neurčitou můžete kdykoliv bez problémů přejít k jinému dodavateli, který vám nabídne výhodnější podmínky.