Týká se to především újmy způsobené na zdraví. Proti dřívějšku se nyní bude více posuzovat fatálnost určité škody pro konkrétního postiženého.

Srazíte-li například na kole v parku člověka a on utrpí vážnou zlomeninu prstu, rozdíl v částkách odškodnění podle toho, zda se jedná o tlumočníka nebo klavírního virtuosa, případně neurochirurga, může činit i několik miliónů korun.

„Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě slouží k úhradě škod, které způsobí klient nebo člen jeho domácnosti třetí osobě na zdraví nebo životě, na věci, jiné majetkové škody, dále náklady nutné k právní ochraně klienta a náklady léčení vynaložené zdravotní pojišťovnou,“ řekl Právu mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa.

Například když na sjezdovce v ČR srazíte lyžaře, lyžař se zraní a bude po vás požadovat rozdíl mezi platem a nemocenskou, náhradu nákladů na léčení a navíc zlomené lyže.

Pojištění odpovědnosti k pojištění domácnosti si můžete sjednat v několika úrovních limitu pojistného plnění. Pro představu, u Kooperativy je roční pojistné pro limit dva milióny korun 450 Kč, pro limit pět miliónů je to 720 Kč. Pojišťovna ale nabízí i vyšší limity 10 miliónů korun za 1100 Kč za rok nebo 15 miliónů, kde je roční pojistné 1450 Kč.

Pojišťovny: Průměrná újma na zdraví se zvyšuje

Podle generálního ředitele České podnikatelské pojišťovny (ČPP) Jaroslava Besperáta přinese nový občanský zákoník významné prodražení zejména v oblasti tzv. imateriální (nehmotné) újmy.

„Nejde jen o samotné bolestné, ale také o kompenzaci za ztížení společenského uplatnění nebo odškodnění pozůstalých. V součtu se může jednat o miliónové roční renty,“ uvedl šéf ČPP.

Průměrná újma na zdraví bude podle něj sice nabíhat postupně, ale už za letošní rok může tento růst činit až 30 procent. „Jen pro srovnání – vloni tento ukazatel na celém trhu činil asi 460 tisíc korun, předloni zhruba 380 tisíc korun. Meziroční nárůst tak dosáhl více než deseti procent. Za letošní rok to může být třikrát více,“ upozornil Besperát.

Důležité je podle Káni si uvědomit, že velkou újmu na zdraví můžete někomu způsobit nejen na silnici autem, kde se odškodnění hradí z povinného ručení, ale i v mnoha jiných situacích.

„Nejvyšší soud už ocenil lidský život na zhruba deset miliónů korun. Klienti by tomu měli uzpůsobit limity plnění u své pojistky odpovědnosti,“ radí mluvčí Kooperativy. Dosud platilo, že u nehmotné újmy byl postižený finančně odškodněn jen v krajních případech, přednost měla třeba omluva. Nový občanský zákoník naopak upřednostňuje satisfakci v penězích, což bude v praxi znamenat právě značný nárůst výše škod.