Nejvíce chráněni před škodami, které způsobíme ostatním, býváme paradoxně během dovolené. Čím dál více Čechů totiž neváhá zaplatit pár set korun za cestovní pojištění, které v sobě často ukrývá i pojištění odpovědnosti za škodu; případně pokud ne, lze jej v rámci tohoto pojištění připojistit.

Hradí se z něj všechny katastrofy, které vás na cestách mohou potkat – třeba když někoho omylem zraníte při surfování; když vaše děti vysklí okno v hotelovém pokoji; nebo když hodí míč pod kolo cyklistovi, který následně nabourá a bude po vás požadovat bolestné i opravu kola.

Nesmíte totiž zapomínat, že se výše odškodného stanovuje podle zákonů dané země, takže například v zemích západní Evropy vás i sebebanálnější škodná událost může vyjít podstatně dráž než v Česku.

Platíte i za vytopení souseda

Rozhodně se ale nenechte ukonejšit myšlenkou, že doma v Česku se vám nic moc stát nemůže. Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě se bohužel stále podceňuje. Spousta lidí si například myslí, že pokud vytopí souseda, škoda se bude hradit z pojištění domácnosti; což ovšem neplatí, protože toto pojištění se vztahuje jen na jejich vlastní domácnost, nikoliv na tu sousedovu.

Případně se domnívají, že mohou způsobit škodu maximálně tím, že v obchodě shodí vázu, což obvykle nemívá až tak ruinující následky. Jenže zapomínají na řadu dalších událostí, které mohou nastat. Nemluvě o tom, jak vysoké škody mohou vznikat při dětských hrách, zapáleným seníkem počínaje a vážně zraněným kamarádem konče.

Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě přitom vyjde na pár set korun ročně (lze jej uzavřít buďto zvlášť, nebo jako součást pojištění domácnosti) a pojistné limity se pohybují kolem dvou miliónů korun. Navíc se toto pojištění vztahuje na celou rodinu, tedy na oba partnery, děti a často i domácí mazlíčky. A pojišťovny nevyžadují spoluúčast.

Pracujete? I vám hrozí, že budete platit

Škodu můžete způsobit i v práci. Stačí, když vám spadne na zem služební notebook, pracujete s penězi a uděláte manko, nebo nabouráte služební auto. Ze zákona máte povinnost uhradit škodu ve výši 4,5násobku průměrné hrubé měsíční mzdy, což může mít dost nepříjemný dopad na rodinný rozpočet.

Pojišťovna v případě pojištění odpovědnosti z výkonu povolání obvykle vyžaduje spoluúčast, minimální bývá ve výši tisíc korun. Výhodou je, že se tímto způsobem mohou pojistit i brigádníci nebo osoby, které pracují na dohodu o pracovní činnosti.

Je však třeba dobře prostudovat pojistnou smlouvu, především výluky z pojištění. Pokud totiž způsobíte škodu pod vlivem alkoholu nebo drog, pojišťovna vám může odmítnout plnění. Stejně tak v případě, že vyrobíte vadný výrobek nebo pracujete pro svého partnera, sourozence či rodiče.

Kdo ještě by se měl pojistit?

Pojištění odpovědnosti za škodu může uzavřít i podnikatel. Ocení ho jak kadeřnice, která čelí žalobě za neodborně nabarvené vlasy své zákaznice, tak řemeslník, který omylem poškodí cizí majetek.

Ze zákona pak musí být povinně pojištěni například i notáři, advokáti nebo daňoví poradci, kteří mohou při výkonu své profese poškodit klienty.

Na vaše dotazy odpovídá Martin Špaček z Sfinance.cz.

Pravidelně vozím svým autem kolegy z práce. Chtěl jsem se zeptat, měl bych uzavřít nějaké speciální pojištění pro případ, že bych naboural a některého z nich zranil?
Škody způsobené provozem vozu jsou hrazeny z povinného ručení. Týká se to nejen škod na cizích automobilech, které byste při nehodě poškodil nebo zničil, ale i škod na zdraví nebo poškození či zničení majetku. Pokud byste tedy ve svém voze zranil kolegu, bolestné či ušlý výdělek by šel z povinného ručení; stejně jako v případě, kdybyste při autonehodě rozbil svůj nebo kolegův notebook na zadním sedadle. Nebo poničil dopravní značku či svodidla.
Začala jsem podnikat a budu potřebovat daňového poradce. Jsem nějakým způsobem chráněna před jeho případnou chybou? Mám po něm požadovat nějaké potvrzení, že je proti těmto chybám pojištěn?
Každý daňový poradce musí být zapsán v seznamu daňových poradců, který vede Komora daňových poradců. Kromě splnění jistých odborných zkoušek musí také každý nový uchazeč uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu svého povolání. Stačí tedy, pokud svého potenciálního poradce naleznete na stránkách Komory daňových poradců (www.kdpcr.cz).