Má formu notářského zápisu a bude uložena v evidenci právních jednání pro případ smrti vedené notářskou komorou. Pokud by to nesplňovala, může dál platit jako závěť.

Hlavní výhodou dědické smlouvy je jistota pro zůstavitele i budoucí dědice. Není ji totiž možné jednostranně změnit či zrušit. Smlouva neskončí automaticky ani v případě, že ji spolu uzavřou manželé a později se rozvedou. O její zrušení ale mohou požádat soud.

ČTĚTE TAKÉ: Dědictví teď může lidi připravit o vše, varuje místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala

Dědickou smlouvou není možné rozdělit celou pozůstalost. Zákoník říká, že musí zbýt čtvrtina, o které může zůstavitel dál rozhodnout v závěti, případně by se dědila podle zákonné posloupnosti.

Klíčový paragraf:
§ 1582/1 Dědickou smlouvou povolává zůstavitel druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za dědice nebo odkazovníka a druhá strana to přijímá.

Příklad: Pavel vlastní dvougenerační domek, v němž vedle něho bydlí i jeho syn s rodinou. Zdraví již Pavlovi tolik neslouží a senior ví, že bude brzy potřebovat pomocnou ruku.

Dohodne se proto se synem na sepsání dědické smlouvy. Jeho potomek podle ní zdědí dům, ale do doby jeho úmrtí mu bude na oplátku pomáhat, když bude potřebovat. Například s nákupem. Ne, že by to od něho nečekal i bez smlouvy, ale jistota je jistota. Na druhou stranu tato „protislužba“ ve smlouvě být uvedena nemusí.

Dědická smlouva zůstaviteli nebrání, aby s majetkem, který je předmětem dohody, za svého života nakládal podle svého.

Zákoník však uvádí, že pokud by uzavřel darovací smlouvu nebo vytvořil další pořízení pro případ smrti, třeba závěť, které by byly s dědickou smlouvou v rozporu, může se smluvní dědic domáhat jejich neúčinnosti.

Je ovšem otázka, jak by se postupovalo v případě, kdy by chtěl zůstavitel něco, co je předmětem dědické smlouvy, prodat. „Na toto zákoník výslovně nepamatuje,“ říká Gabriel Talaga z advokátní kanceláře Vilímková, Dudák & Partners.

Klíčový paragraf:
§ 1588/2 Pořídí-li však zůstavitel pro případ smrti nebo uzavře-li darovací smlouvu tak, že to s dědickou smlouvou není slučitelné, může se smluvní dědic dovolat neúčinnosti těchto právních jednání.

„Dědická smlouva, na rozdíl od závěti, dává dědici jistotu, že si zůstavitel později své rozhodnutí odkázat mu majetek nerozmyslí a svou poslední vůli nezmění. Pro zůstavitele může mít využití například v situaci, kdy chce dožít ve svém domě, a přitom si chce zajistit prostředky na živobytí nebo péči ve stáří,“ dodal Talaga.

Změny v Občanském zákoníku
Sousedské vztahy
Padá ovoce z vašeho stromu k sousedům? Podle nového zákona je jeho
Exekuce
Manželé dlužníků jsou kvůli rozporům v nových zákonech ohroženi
Vzali jste si člověka s dluhy? Místo svatebního daru čekejte exekutora
Ochrana spotřebitele
Dvouletá záruka po loňské přestřelce právníků zůstává
Rodina
Do rodin nový zákoník revoluci nepřináší. Umožňuje ale dřívější plnoletost
Smluvní vztahy
Co mění nový občanský zákoník pro klienty bank, pojišťoven a stavebních spořitelen
Odpovědnost
Pojistěte si vlastní nešikovnost. Nový zákoník ji bude trestat
 Dědictví
Zadluženého či marnotratného potomka je možné vydědit
Bydlení
Povrch ustupuje půdě, stavba se nově stává součástí pozemku
Daň z prodeje domu nebo bytu může od letoška zaplatit kupující
Zákazy koček končí, práva nájemníků posílila