Podle pojišťoven vždy záleží na posouzení konkrétní, individuální škody. Odkazují se na nový občanský zákoník, z něhož vyplývá, že přístup k likvidaci škod nelze paušalizovat.

Reagují tak na tvrzení právníků z internetových projektů Vaše nároky.cz a Amortizace.cz, že řidiči kvůli krácení pojistných plnění doplácejí za opravy desetitisíce.

„Pojišťovny hradí skutečně vzniklou škodu tak, aby bylo možno vozidlo uvést do stavu před nehodou. Je logické, že nehodou poškozený motor, který má najeto 200 tisíc km, nelze nahradit zcela novým motorem či prorezlý starý výfuk namontovaný doma v garáži nelze nahradit novým značkovým dílem namontovaným v autorizovaném servisu,“ sdělil Právu Aleš Povr z České asociace pojišťoven (ČAP).

„V přístupu ke stanovení skutečné škody podle nového občanského zákoníku se již v současné době nepoužívá znalecký standard jako v minulosti a neuplatňuje se žádná tzv. korekce nákladů na materiál,“ řekl Právu mluvčí České pojišťovny (ČP) Tomáš Zavoral.

Účelně vynaložené náklady

Zdůraznil, že podle zákoníku se dnes řeší tzv. účelně vynaložené náklady. Ty jsou zvažovány vždy individuálně a s ohledem na stav, stáří, opotřebení, počet ujetých km, způsob provozu a obvyklé chování motoristy při servisování vozidla.

„Při likvidaci škod na starších vozidlech se již od prvopočátku s klientem (poškozeným) domlouváme, jakým způsobem udělat opravu tak, aby dopad na peněženku klienta byl nulový,“ tvrdí Zavoral.

Vhodnou alternativou je použití kvalitativně rovnocenných (neznačkových) dílů Tomáš Zavoral, mluvčí České pojišťovny

Vhodná je pak podle něho oprava u smluvních servisů pojišťovny. Ubezpečuje, že tyto servisy provedou opravu přesně v takové výši, která odpovídá hodnotě účelně vynaložených nákladů pro dané vozidlo.

„Pro takové opravy je vhodnou alternativou použití kvalitativně rovnocenných (neznačkových) dílů z tzv. aftermarketů. Jejich použitím servis zajistí opravu v účelné výši a současně dodrží bezpečnostní i kvalitativní parametry pro uvedení vozidla do původního stavu,“ dodal Zavoral.

Také Kooperativa podle svého mluvčího Marka Vícha vždy zkoumá, zda je možné provést opravu vozidla i za použití jiných než nových originálních dílů.

„V souladu s verdiktem Ústavního soudu”

Pojišťovny shodně reagují na stanovisko Ústavního soudu, který před šesti lety ke krácení plnění konstatoval, že pokud není možné uvést auto do původního stavu jako před nehodou jinak než za použití nových náhradních dílů, „oprava byla provedena účelně a směřovala k odstranění následků události“. Podle pojišťoven ale díly z tzv. druhovýroby (neznačkové) bohatě postačují a jsou v souladu s touto judikaturou.

„Rozsudek v případech, kde je to účelné, připouští využití neznačkových náhradních dílů a jeho hlavní myšlenkou je nařízení, že pojišťovny musí ke každému případu přistupovat individuálně,“ reagoval Povr z ČAP.

„Vždy hradíme to, co poškozený účelně vynaložil na opravu svého poškozeného vozidla,“ napsal Právu rovněž Vích. Tvrdí, že také Kooperativa přistupuje k jednotlivým událostem vždy individuálně. „Rozhodně se nejedná o mechanické uplatňování amortizace,“ dodal Vích.