Úředníci sice většinou tolerují odevzdání přiznání ještě pět dní po termínu, kdo se však chce vyhnout riziku sankcí, neměl by na to spoléhat. Daňové přiznání si lze vyplnit i na internetu, například zde.

Hlavní změny

Proti loňsku jsou v daňovém přiznání některé změny:

1. Pokud má živnostník paušální výdaje a má jenom příjmy z podnikání, nemůže uplatňovat slevu na manželku (24 480 Kč za rok) a daňové zvýhodnění na děti (13 404 Kč za rok). Stejně tak na ně nemá nárok, jestliže má vedle toho i jiné zdanitelné příjmy, uplatní si výdaje v procentní výši a součet dílčích základů daně podle § 7, popřípadě i § 9 zákona, je vyšší než 50 % celkového základu daně.

2. Pokud se živnostník (OSVČ) rozhodne využít výdajové paušály, tak jsou horní limity pro uplatnění výdajů:

•          30% výdajový paušál (na příjmy z pronájmu) může uplatnit výdaje nejvýše do 600 tisíc Kč;

•          40% výdajový paušál (na příjmy z jiného podnikání dle zvláštních předpisů) může uplatnit výdaje nejvýše do částky 800 tisíc Kč.

3. Od roku 2013 do 2015 bude platit dočasné opatření - solidární zvýšení daně. Zaměstnanci ve vyšších příjmových skupinách, kteří mu v roce 2013 podléhali, si musí podat daňové přiznání sami.

Solidární daň činí 7 procent a počítá se z rozdílu mezi úhrnem příjmů ze závislé činnosti nebo dílčího základu daně z podnikání a maximálním vyměřovacím základem pro platbu pojistného, t.j. 1 242 432 Kč. Tato hranice se počítá jako 48krát průměrná mzda stanovená vyhláškou ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 25 884 Kč. Solidární daň se netýká příjmů z pronájmu a kapitálových příjmů.

Povinnost podat daňové přiznání mají lidé, kteří měli byť v jediném měsíci v roce příjem přes 103 536 korun. Týkat se to má až 200 tisíc poplatníků.

4. Starobní důchodce, který k 1. lednu 2013 pobíral starobní důchod z důchodového pojištění, nebo ze zahraničního pojištění stejného druhu nemůže uplatnit slevu na poplatníka 24 480 Kč. Daň se mu tedy o tuto slevu nesníží.

5. V rámci státní podpory pro penzijní připojištění si lze odečíst od základu daně až 12 000 Kč ročně. Částka, kterou lze odečíst, se rovná úhrnu zaplacených příspěvků snížených o 12 tisíc Kč. Pro uplatnění odpočtu potřebujete potvrzení o zaplaceném připojištění od banky spravující vaše připojištění.

Příklad:

Platíte si měsíčně 1500 Kč na penzijním připojištění. Za rok to činí 18 000 Kč. Částka 18 000 Kč splňuje podmínku, je vyšší jak 12 000 Kč. Můžete si snížit svůj daňový základ o 6000 Kč (18 000-12 000=6000 Kč).