Ve spolupráci s pojišťovnami jsme pro vás připravili přehled možností jak naložit s životní pojistkou, když nejsou peníze na její placení.

Snižte si výši pojistného

Pokud je pojistné nad vaše současné finanční možnosti, můžete ho snížit. Tuto možnost vám nabídnou všechny pojišťovny. Navíc to můžete udělat jen dočasně, neznamená to, že snížíte-li jednou platby pojistného, že tomu tak bude napořád. Jakmile se dostanete ze svízelné finanční situace, můžete opět pojistné zvýšit.

Ovšem mějte na paměti, že ho nelze snížit na jakoukoliv hodnotu, která bude zrovna vám vyhovovat. Pojišťovny mají u jednotlivých druhů životních pojistek nastaveny minimální částky pojistného, pod které už nejdou, a ty se pohybují kolem 200 - 500 korun měsíčně.

Zároveň počítejte s tím, že se vám sníží pojistná ochrana, budete kryti na nižší pojistnou částku. „Pokud dojde k pojistné události, klient pak obdrží nižší pojistnou částku, než jakou měl sjednanou před snížením,” doplnila pro Právo Daniela Velová z ING Pojišťovny.

Většina pojišťoven vám pojistné upraví zdarma. Poplatek 220 korun zaplatíte u České pojišťovny, Pojišťovna ČS vám první změnu v roce provede zdarma, za druhou bude požadovat stokorunový poplatek. Podobně je to i u ČSOB Pojišťovny, zde zaplatíte 100 korun za třetí a další změnu v pojistné smlouvě.

Změňte frekvenci placení pojistného

Mnozí klienti platí pojistné jednou ročně, většina pojišťoven totiž tuto frekvenci placení zvýhodňuje (například Allianz, Generali, Kooperativa či Uniqa). Pokud si ale na platbu nenašetříte, může pro vás roční pojistné představovat finanční pohromu. Pak je tedy na místě se s pojišťovnou domluvit třeba na měsíční (či čtvrtletní, nebo pololetní) frekvenci placení nižších částek. Ovšem o slevu za roční platbu přijdete.

„U některých, zejména starších produktů, je výhodnější nižší frekvence placení, například za roční frekvenci dáváme klientovi slevu sedm procent z pojistného. Při změně na měsíční frekvenci klient o tuto slevu přijde,” potvrdil Právu Milan Káňa z Kooperativy.

Zkuste platební prázdniny

S pojišťovnou se také můžete domluvit na dočasném přerušení placení pojistného. Většina pojišťoven vám to povolí u kapitálového či investičního životního pojištění, u rizikového spíše narazíte. Přerušení placení vám nepovolí Allianz.

Abyste si ale mohli dovolit platební prázdniny, musíte mít smlouvu uzavřenu minimálně dva roky (požadují to například Česká podnikatelská pojišťovna, Česká pojišťovna) či tři roky (například ING Pojišťovna či ČSOB pojišťovna). Je to z důvodu, aby naspořená částka na smlouvě stačila na pokrytí sjednaných rizik a úhradu poplatků po dobu, kdy nebudete platit pojistné.

Některé pojišťovny platební prázdniny časově omezují, například na půl roku můžete přestat platit u pojišťovny Uniqa, na rok pak u Generali či ING Pojišťovny.

Zrušte připojištění

Další z variant, jak „ušetřit” na placení životního pojištění, je zrušení některých připojištění (například úrazového, hospitalizace, závažných onemocnění apod.). Učinit tak můžete u všech pojišťoven.

Pochopitelně zrušením připojištění se sníží vaše pojistná ochrana. „Klient v případě zrušení připojištění nebude kryt pro dané zrušené riziko. Zpětně jej může do pojištění zahrnout, ale s novou čekací dobou, po kterou mu nebude poskytnuto plnění ze vzniklých pojistných událostí,” upozornila Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny.

Domluvte se na částečném odkupu

Požádat můžete i o tzv. částečný odkup, kdy dojde k výběru určité částky z naspořené rezervy, kterou lze následně použít na zaplacení běžného pojistného. „Lze to chápat jako žádost o výplatu části kapitálové hodnoty - tedy těch finančních prostředků, které se neplatí na pojištěná rizika, ale je to ta část, která se zhodnocuje a tvoří kapitálovou hodnotu smlouvy,” uvedla pro Právo Jana Jirásková z Pojišťovny České spořitelny.

Částečný odkup - u Wüstenrot se setkáte s pojmem dílčí odkupné - umožňují všechny pojišťovny u kapitálového či investičního životního pojištění.

Převeďte smlouvu do splaceného stavu

Nemáte-li na pravidelné platby pojistného a zároveň nechcete pojistku úplně zrušit, můžete ji převést do tzv. splaceného stavu. Vaše smlouva tím nezanikne, ovšem vaše pojistná ochrana se významně sníží a zároveň vám pojišťovna zruší připojištění.

„Je-li smlouva převedena do splaceného stavu, klient nehradí běžné pojistné, v důsledku toho zanikají sjednaná připojištění, ale hlavní pojištění trvá nadále. Na smlouvu je možné kdykoli uhradit mimořádné pojistné, provést částečný odkup a požádat o dožití smlouvy, tj. výplatu aktuální hodnoty podílového účtu,” uvedl pro Právo Václav Bálek z Allianz.

Kromě České pojišťovny a Pojišťovny České spořitelny vám převedení smlouvy do splaceného stavu umožní všechny pojišťovny.

Pojistku zrušte jen v krajním případě

Poslední, ale naprosto nevýhodnou, variantou, jak se shodují všechny pojišťovny, je předčasné zrušení pojistné smlouvy. Klient často přichází o část vložených peněz a hlavně o pojistné krytí.

„Předčasné ukončení pojistné smlouvy bývá většinou pro klienta nevýhodné, neboť životní pojištění je dlouhodobý produkt. Tomu odpovídají i náklady spojené s pojištěním, které jsou zejména v moderních produktech životního pojištění uhrazovány v prvních letech pojištění. Dále v prvních dvou letech pojištění ze zákona nevzniká nárok na odkupné,” upozornil Milan Káňa z Kooperativy.

Při předčasném zániku pojištění navíc musíte dodanit dříve uplatněné nezdanitelné pojistné na jeho soukromé životní pojištění.