Jedni právníci říkají, že tato lhůta běží už ode dne podpisu smlouvy, druzí tvrdí, že až ode dne první dodávky energie. A všichni se odvolávají na zákon. Je v tom zmatek, který v praxi budou muset rozseknout až soudy, pokud na spory ohledně smluv o energiích dojde.

„Spotřebitel má právo od smlouvy o dodávce energií odstoupit do 14 dnů ode dne počátku dodávání energií, bez nutnosti uvádět důvod a bez jakékoliv sankce. Pokud dodavatel není schopen prokázat, že spotřebitele o jeho právu na odstoupení od smlouvy poučil, pak lhůta činí rok a 14 dní,“ napsal na odborném portále epravo.cz advokát Tomáš Liškutín.

Advokát: Je více času na doručení

Podle něho pro dodržení lhůty pak stačí, aby spotřebitel odstoupení od smlouvy dodavateli odeslal poslední den lhůty, což je zákonná změna, neboť před platností nového občanského zákoníku bylo nutné ve čtrnáctidenní lhůtě mít odstoupení od smlouvy už za doručené.

Advokát Liškutín tvrdí, že obchodní zástupci neseriózních společností „nezřídka obtěžují a nutí zejména sociálně slabší a důvěřivé seniory k podpisu nevýhodné smlouvy s tvrzením, že neuzavřou-li aktualizovanou smlouvu, bude jim přerušena dodávka elektřiny nebo plynu“.

„Cena elektřiny nebo plynu sice může být o něco nižší než u dosavadního dodavatele, nicméně konečné platby za odběr a služby v podobě měsíčních paušálů významně převyšují celkovou částku účtovanou předchozím dodavatelem.

Delší doba pro možné odstoupení od nové smlouvy tak může být pro spotřebitele prospěšná,“ míní Liškutín.

Právník spotřebitelů obhajuje kratší lhůtu

„Já tvrdím, že podle nového občanského zákoníku má spotřebitel v případě spotřebitelské smlouvy o dodávkách energií uzavření mimo obchodní prostory právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, nikoliv od dne uskutečnění první dodávky,“ reagoval právník Tomáš Palla ze Sdružení obrany spotřebitelů.

Na právnickém internetovém portálu epravo.cz připustil, že tento názor zastává i přesto, že čtrnáctidenní lhůta pro vypovězení počítaná už od okamžiku podpisu smlouvy, a ne až ode dne první dodávky, „představuje pro spotřebitele o něco horší stupeň ochrany“.

Ceny jednotlivých dodavatelů energií si můžete porovnat například na této cenové kalkulačce.