Konkrétně kodex říká, že lze vydědit nepominutelného dědice, jenž je tak zadlužen nebo jedná tak marnotratně, že hrozí, že se pro jeho děti nezachová povinný díl.

Zůstavitel v takovém případě přenechá povinný díl dětem marnotratného nebo zadluženého potomka.

Klíčový paragraf:
§ 1647 Zůstavitel může vydědit i nepominutelného dědice, který je tak zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že tu je obava, že se pro jeho potomky nezachová povinný díl. Učinit to však může jen tak, že tento jeho povinný díl zůstaví dětem tohoto nepominutelného dědice, popřípadě, není-li jich, jejich potomkům.

Co se mění 

Kodex dává rovněž zůstaviteli možnost, aby neuváděl důvod vydědění.

Nepominutelný dědic, který bude takto vyděděn, se v takovém případě bude moci domáhat alespoň povinného dílu. Neměl by na něj právo, pokud by se prokázalo, že existuje jeden ze zákonných důvodů vydědění.

Klíčový paragraf:
§ 1648 Nevysloví-li zůstavitel důvod vydědění, má nepominutelný dědic právo na povinný díl, ledaže se proti němu prokáže zákonný důvod vydědění.

Jak upozornil Gabriel Talaga z advokátní kanceláře Vilímková, Dudák & Partners, bude se to vztahovat třeba na situace, kdy ve vztahu rodiče a dítěte existuje nějaký hřích z minulosti a zůstavitel moc nestojí o to, aby se o tom znovu mluvilo. Pokud se i přesto bude potomek domáhat povinného dílu, riskuje, že vše vyjde najevo a jeho pověst utrpí.

Změny v Občanském zákoníku
Sousedské vztahy
Padá ovoce z vašeho stromu k sousedům? Podle nového zákona je jeho
Exekuce
Manželé dlužníků jsou kvůli rozporům v nových zákonech ohroženi
Vzali jste si člověka s dluhy? Místo svatebního daru čekejte exekutora
Ochrana spotřebitele
Dvouletá záruka po loňské přestřelce právníků zůstává
Rodina
Do rodin nový zákoník revoluci nepřináší. Umožňuje ale dřívější plnoletost
Smluvní vztahy
Co mění nový občanský zákoník pro klienty bank, pojišťoven a stavebních spořitelen
Odpovědnost
Pojistěte si vlastní nešikovnost. Nový zákoník ji bude trestat
 Dědictví
Zadluženého či marnotratného potomka je možné vydědit
Bydlení
Povrch ustupuje půdě, stavba se nově stává součástí pozemku
Daň z prodeje domu nebo bytu může od letoška zaplatit kupující
Zákazy koček končí, práva nájemníků posílila