Vyplývá to z průzkumu společnosti STEM/MARK, která na konci loňského roku dotázala více než 500 lidí s příjmy přesahujícími průměr České republiky. Průměrná měsíční mzda se v České republice pohybuje kolem 25 tisíc korun hrubého, což odpovídá zhruba čistému příjmu kolem 20 tisíc korun. Všichni dotazovaní tedy vydělávali více než tuto částku.

Čím nižší plat, tím horší mínění

Jen třetina lidí s čistým příjmem nejblíže průměrné mzdě (20 tisíc až 25 tisíc korun) označila svůj měsíční výdělek vzhledem k současným poměrům v zemi za nadprůměrný. Dvě pětiny si myslí, že je průměrný a pětina dokonce, že je podprůměrný.

Jak vnímáte úroveň vašeho příjmu vzhledem k poměrům v ČR

Jak vnímáte úroveň vašeho příjmu vzhledem k poměrům v ČR?

FOTO: David Ryneš, Novinky

S tím, jak se měsíční příjem zvedá, stoupá i počet těch, kteří své výdělky považují za průměrné či nadprůměrné. Ovšem i tak z výsledků vyplývá, že spokojenost s úrovní svého platu necítí ani lidé s platem 40 tisíc korun čistého a více (zhruba kolem 60 tisíc korun hrubého a více). Dvě pětiny z nich svůj příjem dokonce považují za průměrný až podprůměrný.

Polovina lidí neočekává změnu svých příjmů

Co se týče vyhlídek na rok 2014, polovina lidí s nadprůměrnými výdělky si myslí, že jejich příjem svou výši zásadně nezmění. Třetina lidí je poměrně optimistická a dává si šance na alespoň nepatrný růst příjmu. Pět procent to vidí velmi optimisticky na významný nárůst, na druhou stranu pesimistické vyhlídky má pouze každý desátý.

„Zdá se, že pozitivní myšlení má u lidí s nadprůměrnými příjmy své místo a nezbývá než věřit, že se jím 'nakazí' i ostatní sociální třídy a přinese nám své ovoce v podobě lepších zítřků,” okomentovala výsledky průzkumu Jana Michalková.

Průměrnou mzdu bere jen třetina lidí

Podle údajů Českého statistického úřadu průměrná hrubá mzda ve třetím čtvrtletí roku 2013 meziročně stoupla o 322 korun na 24 836 korun.

Ovšem podle dostupných dat mají mzdu nižší, než je celostátní průměr, zhruba dvě třetiny zaměstnanců.