Částka, kterou si můžete vydělat bokem, není zákonem nijak omezena. To však platí pouze v případě, že jste standardně zaměstnáni na hlavní zaměstnanecký poměr a nepobíráte od státu žádnou podporu či jiné dávky.

Během roku nemusíte v případě „vedlejšáku“ platit ani zálohy na zdravotní pojištění, to uhradíte jednorázově při odevzdání přehledu o příjmech a výdajích. Z povinnosti platit důchodové pojištění budete vyjmuti, pokud bude váš roční zisk nižší než 62 121 korun. Tento limit je pro vás závazný pouze v případě, pokud budete vykonávat vedlejší pracovní činnost po celý rok. Pokud to bude jen část roku, částka se poměrově sníží.

Pracujte na dohodu

Nejčasteji se setkáte s přivýdělkem ve formě dohody o provedení práce. Tu můžete mít uzavřenou s libovolným počtem zaměstnavatelů. U každého z nich však můžete odpracovat maximálně 300 hodin za rok.

Pokud vaše odměna nepřesáhne deset tisíc korun za měsíc, nemusíte platit zdravotní a sociální pojištění a neodvádí ho za vás ani zaměstnavatel. Stejně tak příjem do deseti tisíc nemusíte dále nikde vykazovat, pokud jej máte pouze od jednoho zaměstnavatele. Od ledna 2014 navíc platí, že pokud disponujete pouze nízkými příjmy, můžete z odměn na dohodu o provedení práce získat zpět sraženou 15procentní daň z příjmu.

Díky tomu, že máte zaměstnání a ještě pracujete na dohodu, daníte zálohovou daní dva příjmy. Na konci roku proto budete muset podat daňové přiznání. Roční zúčtování vám může provést i zaměstnavatel, ale pouze v případě, že jste pro něj jak pracovali, tak si přivydělávali (přivýdělek nesmí mít stejnou pracovní náplň jako hlavní pracovní pozice).

Podnikejte při zaměstnání

Na vedlejší pracovní poměr můžete také podnikat. Stačí vám k tomu živnostenské oprávnění. V prvním roce nemusíte ani odvádět zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Pojištění doplatíte až zpětně po odevzdání přehledů pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Pro zdravotní pojištění při vedlejší činnosti neexistuje minimální vyměřovací základ jako pro člověka, který podniká v rámci hlavní činnosti. V případě nízkého zisku nemusíte zálohy na pojištění platit ani v následujících letech. Jako v roce prvním doplatíte pojištění za příslušný rok vždy podle skutečně dosaženého zisku.

Pokud jste za rok vydělali více než šest tisíc korun, nevyhnete se daňovému přiznání. Jako ostatní podnikatelé, i vy v něm můžete uplatnit daňové paušály, nezdanitelné části základu daně a slevy na dani. Slevy však můžete uplatnit jen jednou. Tedy buď v daňovém přiznání od zaměstnavatele, nebo u svého podnikání.

Dvě zaměstnání? I to je možné

Pokud to zvládnete, můžete vykonávat i dvě zaměstnání na hlavní pracovní poměr. Povinné zaměstnanecké odvody, tedy zdravotní pojištění, sociální pojištění a daně za vás bude muset platit zaměstnavatel u každého z pracovních poměrů. Slevu na dani však budete moci uplatnit jenom u jednoho zaměstnavatele. Samostatně a nezávisle budete moci čerpat také dávky nemocenského pojištění a dovolenou.

Na vaše dotazy odpovídá Martin Špaček z portálu Sfinance.

Jsem na mateřské dovolené, ale nedokážu vyjít s penězi. Chtěla bych si najít nějakou brigádu, ale zároveň se bojím, že ztratím mateřskou. Na co mám právo?
Abyste nepřišla o mateřskou dovolenou nebo rodičovský příspěvek, je třeba dodržet určitá pravidla. Striktně je zakázáno pracovat v době šestinedělí. Po něm si můžete vydělávat libovolně. Nesmíte však vykonávat stejnou pracovní činnost u stejného zaměstnavatele jako před nástupem na mateřskou. Měla byste pracovat u jiného zaměstnavatele, nebo alespoň vykonávat jinou činnost, než na kterou se vztahuje vaše původní pracovní smlouva, z níž vám plyne nárok na mateřskou. Pokud nastoupíte k jinému zaměstnavateli a budete tam vykonávat stejnou pracovní činnost jako u předešlého zaměstnavatele, měla byste mít od původního zaměstnavatele písemný souhlas. V průběhu rodičovské dovolené si můžete přivydělávat bez omezení, musíte však mít zajištěnu celodenní péči o dítě. Můžete dítě umístit do jeslí nebo školky, ale nanejvýš na čtyřicet šest hodin měsíčně, jinak o rodičovský příspěvek přijdete.