Česká televize totiž výslovně požaduje, aby vykonavatel inkasa disponoval „specializovanými pracovišti co nejblíže místa bydliště poplatníka“.

„Tato věta omezuje možný výsledek výběrového řízení na jednoho potenciálního vítěze. Jediným, o kom víme, že disponuje specializovanými pracovišti co nejblíže místa bydliště, je Česká pošta a jejich projekt vymáhání DINO. Dlouhodobě na trhu působící inkasní agentury jsou samozřejmě schopny zajistit osobní řešení dluhu, ale podmínka specializovaného pracoviště nám připadá nesmyslná,“ namítl prezident Asociace inkasních agentur Vladimír Gazárek.

Kamenné pobočky v každé obci, tak jako Česká pošta, skutečně inkasní agentury nemají, dlužníky obcházejí k tomu určení terénní pracovníci, kterým inkasní firmy říkají „inspektoři“.

Česká televize v reakci pro Právo uvedla, že ke konkrétnímu tendru se ze zákona veřejně vyjadřovat nesmí. Nicméně její mluvčí Alžběta Plívová Právu potvrdila, že podmínka specializovaného pracoviště co nejblíže bydliště dlužníka je jedna z hlavních.

U rozhlasu bez přirážek nad dluh

Tomu, aby pošta od ČT převzala balík pohledávek, nahrává také skutečnost, že tyto poplatky již vymáhá pro veřejnoprávní Český rozhlas.

DINO bylo celoplošně spuštěno do plného provozu v červenci 2013. Pošťáci se snaží dlužníka upomínat 90 dní. Český rozhlas DINO využívá od letošního října, kdy došlo k oslovení prvních 12 tisíc dlužníků koncesionářských poplatků Českého rozhlasu.

Zásadní rozdíl proti tradičním inkasním firmám je, že „dlužníkům Českého rozhlasu není nad samotnou pohledávku účtováno nic“, zdůraznil vedoucí služby DINO Jan Slavíček.

„Nejsme vymahači, jen upomínáme“

„Prioritou DINO je vyhledání a včasné informování dlužníka o existenci jeho závazku, případně řešení ve formě sjednání splátkového kalendáře, to vše v místě bydliště dlužníka, na kterékoliv přepážce České pošty,“ sdělil Slavíček.

„Podle názoru ČT je cesta k přátelské komunikaci s divákem/poplatníkem možná právě tím způsobem, že bude možnost komunikovat a řešit případné dluhy v rámci specializovaných pracovišť co nejblíže místa bydliště poplatníků. Nebude-li zajištěno celoplošné pokrytí mimosoudního řešení dluhů, tak by se s největší pravděpodobností jednalo o velmi odosobněný systém, který by neposkytl poplatníkům komfort okamžitého řešení,“ dodala mluvčí ČT Plívová.