Příchod dítěte je pro rodinný rozpočet velkou ranou. Pro mnoho lidí představuje potomek v podstatě největší životní investici. Jeho první krůčky vyjdou na desítky tisíc korun ročně a čím je starší, tím náklady na zajištění dítěte stoupají výš a výš.

Dětem spořte

I v napjatém rodinném rozpočtu je vhodné najít i malou rezervu, i kdyby to měla být jen stokoruna měsíčně, a začít dítěti spořit na dobu, kdy se bude samo stavět na vlastní nohy. Spoření i po malých částkách pomáhá splnit velké cíle.

V případě dětského spoření se předpokládá, že peníze budou rodiče či prarodiče na účet ukládat delší dobu. Pro tento účel nejsou vhodné běžné bankovní účty, kde se výnos pohybuje na nízké úrovni. U termínovaných vkladů může být úrok zajímavější, ale pouze pokud na počátku vložíte vyšší sumu v řádech desítek tisíc korun.

Nejvhodnějším způsobem, jak dlouhodobě investovat, jsou vklady do podílových fondů. Pokud máte podílové listy v držení delší dobu než šest měsíců, nemusíte platit daň z příjmů. Nezanedbatelnou výhodou je vysoká likvidita a variabilita podílových fondů. Pokud fond nesplňuje vaše očekávání, lehce jej zaměníte za jiný.

Pojistit lze život, svatbu i studia

Zajistit potomky lze i vhodně nastaveným pojištěním. V první řadě byste měli pojistit sebe, protože váš příjem je stěžejní i pro vaše dítě. Nezletilé dítě do rodinného rozpočtu nepřispívá, proto mu není třeba pořizovat životní pojistku. Tu má mít uzavřenou živitel rodiny.

Uzavřete si pojištění nejen pro případ smrti, ale také úrazu. Nejvhodnější je zvolit rizikové životní pojištění, kde máte možnost nastavit klesající pojistnou částku s ohledem na to, že pojišťovací funkci postupně převezme váš rostoucí majetek (peníze budou mít děti uloženy v majetku).

Za úvahu stojí také rodinné pojištění, tedy jedna pojistka pro celou rodinu, rodiče i děti. Smyslem rodinného pojištění je finanční zabezpečení dítěte pro případ úmrtí či invalidity jednoho nebo obou rodičů. Současně je určeno k tvorbě úspor. Tyto úspory mohou být využity například k zabezpečení financování studia, zajištění bydlení či jiných potřeb spojených s prvními samostanými kroky potomka.

Méně známé jsou specializované formy pojištění, jako je studijní nebo svatební pojištění. Jsou to finanční produkty, které mají zajistit potomkům dostatek peněz pro dobu, kdy opustí rodinné hnízdo. Pojištění je stanoveno na předem domluvenou dobu trvání, kdy se dítě dožije určitého věku či události (pětadvacáté narozeniny, nástup na střední či vysokou školu, svatba). Pojistné hradí rodič a potomek se k nastřádaným financím dostane na konci pojistné doby.

Na vaše dotazy odpovídá Martin Špaček z portálu Sfinance.cz

Máme tříletého syna, který v září nastoupil do školky. Jaké pojištění byste pro tak malé dítě doporučil? Kamarádka dětem uzavřela životní pojistku.
Životní pojištění pro děti není nejvhodnější variantou zajištění. Pokud se odprostíme od citových záležitostí, v případě smrti dítěte nepřijdete o příjem, naopak, ušetříte na výdajích. Smrtí potomka byste utrpěli obrovskou citovou újmu, stěží byste ale ocenili výši vyplacené sumy. Vaše děti si přesto jedno pojištění zaslouží, a to úrazové. Zranění jsou v dětském věku častá, mnohá si vyžádají rekonvalescenci, a tím pádem i vás jako pečovatele. Nepřítomnost rodiče v zaměstnání, zvlášť v případě dlouhodobého léčení, se citelně odrazí na obsahu peněženky. Základem pojistky by proto mělo být úrazové pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním a denní odškodné za dobu léčení úrazu.
Obě děti dostávají kapesné. Chodí do školy, tak jsme jim v rámci nových povinností chtěli svěřit i zodpovědnost za peníze. Co ještě můžeme udělat pro to, aby se naučili hospodařit s penězi?
Díky tomu, že se snažíte děti naučit hospodařit s penězi, je v podstatě zajišťujete na jejich budoucnost. Ten, kdo s penězi umí pracovat, ví, jak důležité je spořit si, a co to znamená nemít na konci měsíce nic. Tato zkušenost se v životě neztratí. Děti by si měly uvědomit hodnotu peněz co nejdříve. Jelikož žijeme v moderní době, potomci nemusí jen střádat do prasátka. Můžete jim zřídit dětské konto, ke kterému lze vydat i dětskou platební kartu. Denní limit výběru z karty můžete jako rodič nastavit a výdaje dítěte si pohlídat.