I přesto, že klasické žárovky nejsou na trhu od 1. září 2012, stále jimi podle průzkumu společnosti Seven7 svítí třetina českých domácností a čtyři pětiny je mají v zásobě. Přitom klasická žárovka přemění 92 procent energie na teplo a pouze osm procent na světlo.

Nejúspornější je LED osvětlení

Domácnosti mohou v současnosti vybírat z několika typů světelných zdrojů – jsou to halogenové žárovky, kompaktní/lineární zářivky a LED osvětlení.

Pokud chcete mít optimální náklady na osvětlení, musíte brát v úvahu nejen spotřebu elektrické energie a její cenu, ale také pořizovací cenu světelného zdroje. Vedle ceny je pak nutné sledovat také příkon, světelný výkon, barvu světla a počet spínacích cyklů.

Zapamatujte si: Klasické a halogenové žárovky nepatří do speciálních sběrných nádob, ale do komunálního odpadu. Vysloužilé kompaktní zářivky obsahují nebezpečnou rtuť, proto by se měly recyklovat.

Každý světelný zdroj má pochopitelně své plusy a minusy. Halogenové žárovky mají na rozdíl od klasických vyšší pořizovací cenu, ale asi o 30 procent nižší provozní náklady a dvojnásobnou životnost.

Kompaktní zářivka uspoří 80 procent energie a má nejméně šestkrát delší životnost. K negativům patří pomalý náběh, trpí na časté rozsvícení a zhášení a musí se recyklovat. Navíc cena pořízení je vyšší.

Z hlediska úspory energie je nejlepší LED osvětlení, které uspoří až 90 procent elektřiny. LED mají naproti tomu nejvyšší pořizovací náklady, a proto je po nich poptávka nejnižší. Na místech, která jsou v bytech a domech více exponovaná, se však vstupní investice vrátí do dvou let.

Čtěte informace na obalech

Základem pro správný výběr typu žárovky jsou informace na obalu světelného zdroje. Odborníci rozhodně nedoporučují tyto údaje přehlížet. Lidé jsou zvyklí vybírat žárovku podle příkonu uváděného ve wattech. Bohužel na některých obalech od úsporných žárovek se neuvádí ekvivalent, který odpovídá příkonu klasické žárovky.

V těchto případech se spotřebitelé musí orientovat pomocí tzv. světelného toku uváděného v lumenech (lm). Pro představu – počet lumenů na obalu můžete vydělit deseti, abyste dostali přibližný výkon ve wattech, tedy v jednotce, na kterou jste zvyklí. Například 40W žárovce odpovídá 432 lm pro kompaktní zářivku, resp. 470 lm pro LED.

Lidé si často stěžují, že je světlo studené nebo že jim nevyhovuje. Zklamání ze špatného výběru zabráníte pohledem na obal. Tam je uvedeno, jaká bude barva světla. Je to konkrétně parametr: teplota chromatičnosti udávaná v kelvinech, přičemž nejvíce se klasické žárovce přibližuje hodnota 2700 K.

Každé místo v bytě má svůj typ žárovky

Je jasné, že v bytě, resp. v rodinném domě jsou místa, která jsou více světelně frekventovaná, jiná méně. Z průzkumů a statistiky vycházejí i doporučení odborníků.

Do spíže, na chodbu, do sklepa a na záchod jsou nejvhodnější halogenové žárovky, případně LED. Jsou to místa, která se využívají nárazově a doba svícení je poměrně krátká. Dlouhou dobu svícení však zažívají obýváky a ložnice. Tam jsou vhodné kompaktní zářivky a LED.