Češi před svými partnery často tají své úspory. Vyplývá to z průzkumu ING Bank „Svět spoření“, v němž se k ulívání peněz bokem přiznala třetina z dotázaných žijících v manželském či partnerském vztahu.

Mnohdy přitom nejde o malé částky. Každý desátý muž či žena má tajné úspory vyšší než tři měsíční příjmy a pětina si dokáže ulít částky ve výši tří platů. Nejvíce tajných střádalů je mezi mladými lidmi do třiceti let a ve věkové skupině nad padesát let.

Podle Libora Vaníčka z ING Bank není na tajných rezervách jednoho nebo i obou partnerů nic špatného, ale jen v případě, že rodina finančně nestrádá a společné úspory domácnosti jsou dostatečně vysoké, aby pokryly neočekávané výdaje.

Důvody mohou být různé

„O tom, co vede české muže a ženy k vytváření tajných finančních rezerv, můžeme jen spekulovat. Důvody budou u každého velmi individuální. Nejčastěji pravděpodobně půjde o pocit svobody a finanční nezávislosti, schopnost dopřát si osobní věci či prožitky bez vědomí partnera. Nebo naopak o touhu partnera při výročí překvapit nějakou nečekanou pozorností,“ komentuje výsledky průzkumu Vaníček.

Jedním z důvodů, proč si lidé ulívají bokem vyšší finanční částky, je financování nákladů na milenky či milence. Podle loňského průzkumu Era Poštovní spořitelny se to týká čtyřiceti procent českých domácností. Platby za telefony, dárky, restaurace, kulturní akce a azyly pro milence se nejčastěji pohybují kolem 2500 korun měsíčně.

„Nevěra se tak může významným způsobem podepsat na kvalitě a rovnováze rodinných financí, neboť představuje polovinu výdajů, které domácnosti průměrně vynaloží na potraviny a bydlení,“ upozornil Aleš Pospíšil z Era Poštovní spořitelny.

Dokonce i u jedinců, kteří za svůj mimopartnerský vztah utrácejí minimálně, přesahuje roční útrata za nevěru 20 tisíc korun.

Oddělené finance nahrávají tajnostem

Více než dvě pětiny domácností spravují rodinné finance z oddělených osobních účtů partnerů, které k vytváření tajných rezerv přímo vybízejí. Další zhruba dvě pětiny mají jen jeden společný účet a necelá pětina dotazovaných má společný účet s partnerem a zároveň i vlastní účet.

Přečtěte si: Chcete mít s partnerem společný účet se stejnými právy? Uspějete jen u tří bank

„Pro efektivní správu rodinných financí je dobré, když mají oba partneři přehled o celkových příjmech i výdajích domácnosti a alespoň o větších položkách také společně rozhodují. Z domácnosti pak zbytečně neodtékají peníze,“ radí Vaníček.

Pokud má rodina o každodenním toku financí dobrý přehled, je větší šance na to, že dokáže i více ušetřit.