Po tři měsíce zákazníci ČEZ Prodej nebudou muset hradit zálohy za elektřinu a plyn. Úleva se týká odběratelů z nízkého napětí, jak domácností, tak malých podnikatelů, kteří mají prokazatelně vytopené obytné části domu či provozovnu.

„Lidé postižení povodněmi nyní budou především uklízet a vysoušet svá obydlí. Právě proto jsme přišli s touto iniciativou, aby nikdo nemusel přemýšlet nad tím, kolik jej vysoušení bude stát, protože prioritou musí být rychlost,“ uvedl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Podrobné informace lze získat na nepřetržité zákaznické lince ČEZ 840 840 840, na webových stránkách společnosti nebo v jejích zákaznických centrech.

„Požádat o tuto slevu lze jednoduše. Na adresu Skupiny ČEZ žadatel doručí formulář potvrzený představitelem místní samosprávy, že byl jeho dům zatopen do výšky půl metru a více,“ informoval mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.