Mnozí zaměstnanci se bojí, že pak, když budou žádat o důchod, budou muset dobu, kdy za ně firma sociální pojištění neodváděla, doplatit.

Zaměstnanci těchto firem se ale podle ujištění sociálky nemusí bát, že by se jim doba, kdy byli u neplatiče zaměstnaní, nezapočítávala do důchodu, nebo že by byli kráceni na sociálních dávkách jen z toho důvodu, že podnik, ve kterém pracovali, neodvedl sociální pojištění.

„Neplacení pojistného ze strany zaměstnavatele nejde k újmě konkrétního zaměstnance. Není tím dotčena jeho účast na pojištění a případné poskytování dávky nemocenského a důchodového pojištění,“ vysvětlila Jana Buraňová z České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

ČSSZ jen loni na základě kontrol vydala přes pět tisíc platebních výměrů, v nichž podnikům vyčíslila dlužné pojistné a penále ve výši bezmála padesáti miliónů korun. Penále z toho bylo necelých deset miliónů. Kdo si projde insolvenční rejstřík, uvidí, že ČSSZ je jedním z nejvíce frekventovaných oprávněných.

Penále se poprvé platí za kalendářní den, který bezprostředně následuje po dni splatnosti pojistného - činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, kdy dluh na pojistném trvá. Když firma přistoupí na splátky, dostane na penále 50 % slevu. Pak se počítá 0,025 % dlužné částky za každý kalendářní den.