Státní orgány o tom informovaly písemně, běžně doručovaným dopisem, a na svých webových stránkách. Mnohým občanům ale mohla informace uniknout.

Jedná se například o Státní fond rozvoje bydlení (SFRB), kterému tisíce Čechů splácejí zvýhodněné úvěry. „Změnu účtu pro zasílání plateb je třeba provést tak, aby dubnová splátka, splatná k 20. 4. 2013, byla uhrazena již na nový účet,“ uvádí v jednom z dopisů z 18. 3. SFRB, kde upřesňuje nové číslo svého konta.

Důvodem je novela zákona o rozpočtových pravidlech přijatá loni, účinná od ledna 2013. Uložila všem státním fondům zřídit nejpozději do konce března nové účty u České národní banky a dosavadní účty zrušit.

Lidem, kteří peníze pošlou na staré účty, by se sice automaticky měly vrátit zpět, ale než by si toho všimli, mohlo by se stát, že by se vůči fondu dostali do role dlužníků po splatnosti.

Podpořte i vy svým hlasem redaktora Práva Jindřicha Gintera v boji o novinářskou cenu čtenářů za články o kšeftování s dluhy. Finále se blíží.

Změna účtů se týká také Pozemkového fondu ČR, Národního fondu a dalších fondů i organizačních složek státu, které mají vedeny účty u bank. Účty mění i příspěvkové organizace. Ty na to ale mají pět let.

Zároveň je vhodné si ohlídat, zda v systému je k dané transakci vše správně a bez chyb, protože platí to, co má u daného člověka veden stát. Do zákona totiž přibyl následující paragraf:

„V případě nesouladu údajů vedených v rozpočtovém systému s údaji vedenými mimo rozpočtový systém se považují za správné údaje vedené v rozpočtovém systému.“