Evidenci cenných papírů převzal od SCP v plném rozsahu Centrální depozitář cenných papírů (CDCP), dceřiná společnost Burzy cenných papírů Praha. Pro zájemce o výpis mohou nastat dvě základní situace.

Pokud drobný majitel akcií od zrušení SCP s cennými papíry dosud nijak nenakládal, ani žádné nové akcie nezískal, například dědictvím, darem či koupí, jsou jeho akcie vedeny u centrálního depozitáře bezplatně na tzv. nezařazeném účtu (platí jen největší akcionáři s nezařazeným účtem).

V ostatních případech má drobný akcionář tzv. zařazený účet, tedy účet, který za poplatek spravuje některý z účastníků centrálního depozitáře. Účastníky jsou některé banky, obchodníci s cennými papíry či investiční společnosti.

Vyplatí se vybírat podle ceny

Většina drobných akcionářů má nezařazený účet. Výpis z tohoto účtu lze získat přímo od centrálního depozitáře, ale je to dražší a komplikovanější varianta. Výpis stojí 500 Kč bez DPH, tedy 605 Kč s DPH, a vyřizuje se korespondenčně prostřednictvím speciálního formuláře opatřeného úředně ověřeným podpisem.

Jednodušší je požádat o výpis kteréhokoli z účastníků centrálního depozitáře. K nejlevnějším patří Fio banka – výpis stojí 130 Kč. Česká spořitelna obstará výpis za 380 Kč.

Některé banky mají dvojí ceny – pro své klienty a pro „neklienty“. Např. klient Komerční banky s účtem v bance má výpis za 150 Kč bez DPH (tj. asi za 182 Kč s DPH), „neklient“ za 300 Kč bez DPH (asi 363 Kč s DPH). Stejné ceny má UniCredit Bank.

V ČSOB jsou zase zvýhodněni klienti Privátní banky a ČSOB Custody. Ti mají výpis za 242 Kč, ostatní za 365 korun.

LBBW Bank CZ má cenu za výpis podle toho, jestli zájemce o výpis zná své číslo účtu v CDCP (300 Kč), či nezná (500 Kč).

Některé banky, například GE Money Bank, nejsou napojeny na CDCP, takže výpisy neposkytují.

Lehce nezměníte ani evidenční údaje

Ještě než zajdete požádat o výpis z nezařazeného účtu, může být praktické si ověřit, zda je vůbec váš účet mezi nimi. To snadno zjistíte na webové stránce CDCP (www.cdcp.cz) po zadání svého rodného čísla.

Je totiž možné, že jste se v minulosti všech akcií zbavili. Anebo že z vašeho účtu se stal účet zařazený (například po dědictví akcií či prodeji některých akcií po zrušení SCP) a váš účet již spravuje některý z účastníků centrálního depozitáře. V tomto případě se tedy obraťte přímo na něho.

Pokud chcete jakkoli disponovat s akciemi, které jsou dosud na nezařazeném účtu, musíte některého z účastníků CDCP nejprve požádat o převedení nezařazeného na zařazený účet. Účet pak již bude veden tímto účastníkem a už budete za správu účtu – na rozdíl od nezařazeného účtu u drobných akcionářů – platit.

Podobně když chce majitel nezařazeného účtu změnit evidenční údaje – jméno, příjmení, adresu a další – může to udělat po převedení účtu pod některého z účastníků centrálního depozitáře cenných papírů.