Čtyři pětiny domácností se také přiznaly k tomu, že šetří a zbytečnosti, které by jim mohly život zpestřit, si dokáží odepřít. Jen necelá třetina si bez velkých problémů dopřává věci, které jim život zpestřují. Většina domácností se tedy podle vlastních slov chová velmi odpovědně a šetrně. Výsledky průzkumu prakticky potvrdily zjištění z roku 2011.

Jak hospodaří české domácnosti

Jak hospodaří české domácnosti

FOTO: STEM

Z časové řady je patrná dlouhodobá stabilita ve strategii domácího hospodaření.

Ubylo rodin, kde je stěží na jídlo

V porovnání s rokem 2011 se letos nezměnil ani podíl domácností, které se musí výrazněji omezovat ve svých výdajích. Nejvíce rodin (58 procent, v roce 2011 - 54 procent) dobře zvládá běžné výdaje, ovšem na nákladnější vydání naspořit nemohou.

Více než pětina domácností (22 procent, 2011 - 23 procent) naspoří i na nákladnější předměty. Oproti roku 2011 však ubylo domácností, které s výdaji "bojují" a někdy jim dokonce nezbývá ani na plánovaný nákup jídla. Pouhá tři procenta (v obou letech) se ve svých výdajích nemusí vůbec omezovat.

S příjmem vychází bez problémů třetina domácností

Se současným příjmem, který mají členové domácnosti k dispozici, vychází obtížně 68 procent domácností. Podobná situace panovala v českých domácnostech i v minulých zhruba pěti letech. Naopak třetina domácností s penězi vystačí bez problémů.

Podle dlouhodobého šetření se svým příjmem domácnosti nejhůře vycházely v roce 1991, kdy tento problém potvrdilo 84 procent dotázaných a v roce 1998 - 74 procent. Relativně nejsnáze si s příjmy vystačily domácnosti v letech 2005 až 2007, tedy v době relativně vysokého hospodářského růstu. Nikdy však  podle šetření, které běží od roku 1990, podíl domácností, které vycházejí s příjmy snadno, nepřekročil deset procent. "Současnou situaci českých domácností lze z pohledu časové řady označit za průměrnou, rozhodně nikoli za kritickou," konstatují odborníci ze společnosti STEM.