Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) na svých webových stránkách upřesnil, že svým prvostupňovým rozhodnutím zakázal plnění dodatků č. 5 a 6 k prováděcí smlouvě č. 85/2011 uzavřené ministerstvem vnitra, jako centrálním zadavatelem, ve prospěch zadavatele MPSV, se společností Fujitsu Technology Solutions.

ČTĚTE TAKÉ
ÚOHS zrušil miliardovou zakázku na systém pro výplatu dávek

„Ministerstva měla zadat plnění služeb na základě smluv, které by byly uzavřeny na základě výsledků řádného zadávacího řízení. Jejich postup tak mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky,“ konstatoval ÚOHS.

Drábek: Postupovali jsme správně

Drábek je přesvědčen o tom, že jeho úřad postupoval při výběru dodavatele systému pro vyplácení dávek správně a realisticky. Musel totiž kvůli úsporám zlevnit provoz a zajistit včas start reformy. Drábek to řekl ČTK.

"Postup byl správný, protože byl realistický," uvedl Drábek k výběru nového dodavatele bez tendru.

Ministerstvo pod Drábkovým vedením na systém tendr neorganizovalo, připojilo se jen k rámcové smlouvě s firmou Fujitsu Technology Solutions. Kontrakt má Česko od roku 2008, uzavřelo ho ministerstvo vnitra.

Prováděcí smlouvu uzavřelo v červnu 2011 vnitro, firma a za MPSV bývalý náměstek Vladimír Šiška. Toho policie loni obvinila kvůli jiné zakázce z podplácení. K prováděcí smlouvě jsou dodatky. Právě ty se týkají jednotlivých technologií a systémů. Postup vyvolal kritiku, na kontrolní instituce se obrátilo několik stěžovatelů.

MPSV by mělo do pěti měsíců vypsat tendr 

Zákaz plnění uvedených dodatků ÚOHS uložil s účinností od pěti měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí. Přitom už v pondělí ráno dobře informovaný zdroj Právu řekl, že MPSV bude muset přestat současný systém na výplatu sociálních dávek používat a vyhlásit tendr na nové dodavatele, nebo se vrátit k původnímu informačnímu systému.

Každému ze zadavatelů byla za porušení zákona o veřejných zakázkách současně uložena rovněž pokuta ve výši 500 000 Kč. Rozhodnutí není pravomocné a účastníci řízení proti němu mohou do 15 dní podat rozklad.

Podle ÚOHS porušila ministerstva při uzavírání dodatků zákon o veřejných zakázkách, neboť uzavřením zmíněných dodatků překročila rozsah předmětu plnění, jak byl vymezen v původní rámcové smlouvě.

Úřad věcně nerozhodoval o zákazu plnění samotné prováděcí smlouvy a dodatku č. 1, neboť navrhovatel Student Agency doručil návrh na uložení zákazu plnění až po uplynutí zákonné lhůty šesti měsíců od uzavření jednotlivých smluv. ÚOHS vede kvůli podezření na možné spáchání správního deliktu podle zákona o veřejných zakázkách i další správní řízení, které se týká prováděcí smlouvy a jejích dodatků 1 až 4.