Zatímco muži mohou jít do předdůchodu až pět let před dosažením svého důchodového věku, ženy získají nárok na předdůchod často až krátce před vznikem nároku na starobní důchod. Důvodem je to, že podle zákona o doplňkovém penzijním spoření se okamžik vzniku nároku žen na předdůchod odvozuje od důchodového věku muže stejného ročníku narození, nikoli od jejich vlastního důchodového věku.

A protože ženy odcházejí do penze i přes postupné sbližování důchodového věku dříve než muži, bude tím pádem kratší i jejich případný předdůchod.

O rozdílu se zatím ví jen málo

Ženy zpravidla o tom, že rozhoduje důchodový věk stejně starého muže, nevědí a žijí v mylném přesvědčení, že mohou čerpat předdůchod už pět let před svou penzí.

Tak to ale není. Ukažme to na příkladu muže a ženy, kteří se narodili shodně – v březnu 1958. Letos v březnu jim tedy oběma bude 55 let. Žena vychovala dvě děti. Důchodový věk muže tohoto ročníku narození je 63 let a 10 měsíců, takže nárok na starobní penzi mu vznikne v lednu 2022. Do předdůchodu může jít o pět let dříve, tedy v lednu 2017.

Ženy získají nárok na předdůchod často až krátce před penzí.

Žena se dvěma dětmi uvedeného ročníku narození má nárok na starobní penzi v 61 letech a dvou měsících, tedy od května 2019. Do předdůchodu ale může jít jako muž stejného ročníku narození, tedy nejdříve v lednu 2017. Předdůchod tudíž může pobírat jen dva roky a 4 měsíce.

Předdůchody lze poskytovat od ledna letošního roku a mají pomoci zejména lidem, kteří v období těsně před důchodem přijdou o práci.

A to tak, že mohou čerpat formou penze svoje peníze naspořené ve třetím dobrovolném důchodovém pilíři a nemusí jít do předčasného důchodu, jehož dávky by byly do konce života oproti řádnému starobnímu důchodu trvale kráceny.

Období pobírání předdůchodu bude mít přitom mnohem menší dopad na výši budoucího starobního důchodu, než kdyby byli lidé bez práce a jenom čekali na starobní důchod.

Období pobírání předdůchodu, i když jde o období bez pracovního příjmu, jim totiž nerozmělní výši průměrného výdělku za předchozí pracovní aktivitu. Stát také bude za ně v období pobírání předdůchodu platit každý měsíc zdravotní pojištění.

Každý si musí na předdůchod naspořit

Nevýhodou předdůchodu je naopak to, že není poskytován státem, ale je čerpán z uspořených prostředků účastníka v systému doplňkového penzijního spoření ve třetím pilíři. Peníze, které měly sloužit jako přilepšení ke státní penzi, tedy budou zpravidla vyčerpány ještě před důchodem.

Účastník musí mít pro předdůchod naspořenou takovou částku, aby umožnila vyplácet dávku alespoň ve výši 30 % průměrné mzdy, a to po dobu minimálně dvou let. Na jeden rok vyplácení předdůchodu je tak zapotřebí mít naspořeno aspoň 90 tisíc korun. Současně je podmínkou, aby účastník spořil minimálně pět let.

Kvůli těmto podmínkám se zatím předdůchody nečerpají, protože doplňkové penzijní spoření startuje od ledna letošního roku. Zájem o spoření je zatím malý.

Šanci na předdůchody tak mají nyní prakticky jen současní účastníci penzijního připojištění, kteří přestoupí do doplňkového penzijního spoření. Doba penzijního připojištění i naspořená částka se jim totiž započtou, a oni tak mohou splnit podmínky pro poskytnutí předdůchodu.