Nejlepší úrok na běžném účtu mezi záložnami (o bankách nemluvě) nabízí Záložna Creditas, a činí 0,5 procenta ročně. Díky poměrně široké síti poboček je přitom tato záložna poměrně dostupná, a i třetí největší objem aktiv a druhé místo ve výši základního splaceného kapitálu mezi záložnami jí dává dostatečnou kredibilitu.

Půlprocentní sazbou Creditas úročí jak korunové vklady, tak i eurové a dolarové.

Úročení 0,2 procenta na běžném účtu nabízí Moravský peněžní ústav, Citfin a Peněžní dům, spořitelní družstvo.

Přitom řada kampeliček – například Creditas, Moravský peněžní ústav či Artesa - poskytuje na běžném účtu internetové bankovnictví, platební kartu a další služby a má svůj vlastní bankovní kód. Dají se tedy používat stejně jako běžné účty v bankách.

Za rok i čtyři procenta

Počátkem letošního roku přikročila řada bank na našem trhu k dalšímu snížení úroků u vkladů. O to atraktivnější jsou úroky, které nabízí záložny. Ty k žádnému snížení zatím nepřistoupily, takže seznámit se s jejich úroky na termínovaných vkladech rozhodně stojí za to.

Už u vkladu na jeden rok není mezi nimi výjimkou roční úrok kolem 3 procent, u vysokého vkladu i více.

Úrok 3,60 až 4,40 procenta nabízí u termínovaného vkladu na jeden rok například Metropolitní spořitelní družstvo, ovšem je zapotřebí uložit poměrně vysokou částku – sto tisíc a více korun.

Od vkladu dvacet tisíc korun a výš úročí roční vklad sazbou od 2,70 do 3,30 procenta WPB Capital, spořitelní družstvo. Jen pět tisíc korun stačí na úrok 2,70 procenta u ročního vkladu u Záložny Creditas. Přitom banky u stejného typu vkladu škobrtají kolem půl procenta.

Možnost založení on-line

Záložny většinou nabízejí tyto produkty bez poplatku a s možností založení on-line, některé i s variantním úročením – buď připíší úrok jednorázově na konci doby trvání vkladu, nebo jej připisují měsíčně – tak je tomu například u Záložny Creditas, která nabízí termínované vklady i pro vybrané cizí měny.

Moravský peněžní ústav nabízí bez výpovědní doby a s denním úročením spořicí účet. Připisování úroků měsíčně lze nalézt u spořicího účtu i u Artesy či Akcenty.

Pojištění vkladů

Protože ne každý může mít důvěru v každou ze záložen, není na škodu porovnat si výši jejich kapitálové síly.

Čím silnější subjekt, tím vyšší jistota v jeho další pozitivní vývoj, který třeba do budoucna nevylučuje ani přerod dané záložny na banku.

U Fondu pojištění vkladů jsou pojištěny vklady jak občanů (fyzických osob), tak firem (právnických osob), vedené v bankách, stavebních spořitelnách nebo družstevních záložnách v české nebo cizí měně, včetně úroků.

Pojištěny jsou i běžné účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob, vkladní knížky a vkladové účty.

Fond pojištění vkladů, kam banky, záložny a spořitelny pravidelně každým rokem přispívají podle objemu přijatých vkladů, má nyní k dispozici 24 miliard korun, které v případě krachu jakékoliv banky nebo záložny může použít na náhrady vkladů klientů.